Enllaç a Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

Aquest laboratori situat en la planta baixa està format per un aula, amb 4 sales experimentals annexes, una sala de mostres i un magatzem. L'aula disposa d'ordinador per al professor connectat a Internet i al video-projector amb entrades addicionals RGB i HDMI per a ordinador portàtil i RCA per a vídeo, pantalla de projecció i pissarra. Aquesta aula és compatible amb dispositius MAC, IPAD, IPHONE, IOs a través del dispositiu Apple TV.
Hi ha 4 sales experimentals destinades a la docència, realització de Treballs Final de Grau, observació, registre i experimentació en l'àrea de conducta humana. Disposen d'equipament per a avaluar la conducta fisiològica i equipament per a realitzar screening de audiometries.
Les Sales experimentals disposen de l'equipament per a la realització de les pràctiques dels Graus de Psicologia i Logopèdia.
Destinada a la preparació de mostres biològiques
Hi ha cinq Laboratoris d'Informàtica i aquests posseeixen llicències de programari específic per a impartir assignatures de diferents àrees dels graus de Psicologia i Logopèdia. Cada Laboratori, disposa de 25 ordinadors i un ordinador per al professor que es troba connectat al video-projector de l'aula amb entrades addicionals HDMI i RGB per a ordinador portàtil i entrada addicional RCA per a vídeo, pantalla de projecció i pissarra. El Laboratori Lip1 és compatible amb dispositius MAC, IPAD, IPHONE, IOs a través del dispositiu Apple TV i té pissarra digital. Wifi: Si Megafonia: Si
Situada en la Primera Planta està dotada amb ordinador amb connexió a internet per al professor, video-projector, amb entrades addicionals HDMI i RGB per a ordinador portàtil i entrada addicional RCA per a vídeo, pantalla de projecció i pissarra. Opcionalment baix demanda es pot sol.licitar la instalació d´ordinadors portàtils. Wifi: Sí Megafonia: Sí
- La Sala d'Observació: Disposa d'un ordinador per al professor connectat a internet i al videoproyector de l'aula amb entrades addicionals RGB per a ordinador portàtil i entrada addicional RCA per a vídeo, pantalla de projecció i pissarra. El mobiliari permet el treball en grup dels alumnes i la visualització de les dinàmiques de grup que tenen lloc al plató a través del cristall unidireccional.
Espai dedicat a l'experimentació, observació i registre en la interacció de la conducta humana. Es divideix en tres espais. El Plató es una sala enmoquetada i insonoritzada que compta amb dues càmeres gran angular i micròfon de canó, té annexa una Sala de Control que disposa d'un equip d'enregistrament amb taula mescladora d'àudio i vídeo i edició de vídeo digital.
Sala d'Observació amb cristall unidireccional des d'on es pot observar la sala central de tècniques amb ordinador connectat a Internet, vídeo-projector i pissarra. Recursos: Ordinador per al professor connectat a Internet i al vídeo-projector de l'aula amb entrades addicionals RGB per a ordinador portàtil i entrada addicional RCA per a vídeo, pantalla de projecció i pissarra. Wifi: Si Megafonia: Si
El Laboratori de Tècniques Autògenes consta de dos espais diferenciats: - Sala Central de Tècniques. Aquesta sala està enmoquetada amb espill i cristall unidireccional. Per les característiques de les pràctiques que es duen a terme en aquesta sala, està dotada de lliteres plegables, matalassets i butaques relax.
El Laboratori de Psicologia de Grups "Fernando Prieto" és un configurable en espais destinats al treball de dinàmiques de grups. Aquest laboratori ofereix la possibilitat de realitzar enregistraments. Compte a més amb ordinador per al professor connectat a Internet i al video-projector de l'aula amb entrades addicionals RGB per a ordinador portàtil i entrada addicional RCA per a vídeo, pantalla de projecció i pissarra. Wifi: Si Megafonia: Si