Enllaç a Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

El personal d'altres facultats i centres de la Universitat de València, o personal alié a la Universitat, pot sol·licitar la reserva d'espais en els termes i condicions que es detalla en la normativa de la Universitat . La sol·licitud es realitza omplint el seguent formulari:


*Dia de la reserva:

*Hora d'inici:

*Hora de finalització:

*Nom i cognoms de la persona sol.licitant:

*Organització:

*Telèfon de contacte:

*E-mail de la persona sol·licitant:

*Descripció de l'activitat a realitzar: 

*Reserva d'espais:

* Assenyalar aquest quadre si l'activitat a realitzar és gratuïta

En cas de NO ser gratuïta, és necessari omplir aquest imprés i enviar-lo a psicoespais@uv.es

 Observacions:

 

 

 

imagen captcha Que posa al "captcha"?

 

La resolució en la concessió d'espais i la seua regulació està sotmés al document Protocol per a l'ús d'espais docents de la Universitat de València, Estudi General (CG 1-III-2011).

Pots consultar els preus de lloguer d'espais en el Reglament d'execució pressupostària de la Universitat de València, que en el seu annex 2 (Preu públic per venda de béns i prestació de serveis no acadèmics) reflecteix les tarifes per la cessió temporal de locals. A això han de sumar-se els conceptes corresponents a vigilància i neteja si calgueren.

 

Informació sobre protección de dades

Les vostres dades s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que siguen necessaris per la tramitació de la vostra sol·licitud de reserva d'espais de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València.

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@uv.es des d'adreces oficials de la Universitat de València (@uv.es o @alumni.uv.es), o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si s’escau, documentació acreditativa, dirigit a “Protecció de dades - Servei d’Informàtica”, c/ Amadeu de Savoia 4, 46010. València.

Podeu consultar la política de privadesa de la Universitat de València en http://links.uv.es/fuRT9SJ.