Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

Convocatòries 2020-2021

CONCURS URGENT                          
Departament 300- Psicologia Bàsica
Plaça/es 1657a
Categoria Professor/a associat/ada
Dedicació TP
Requisits Coneixement del valencià C1
Documentació
Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
Present. instàncies: De 21 al 28 d'octubre de 2020
Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021 o reincorporació del titular

 

CONCURS Nº 7         Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV    13-10-2020   

Departament 267 - Metodologia de les Ciències del Comportament
Plaça/es 5085
Categoria Professor/a associat/ada
Dedicació TP
Requisits Grau/llic. en Psicologia.
Documentació
Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
Present. instàncies: De 14 al 27 d'octubre de 2020
Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

 

CONCURS Nº 2          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV    13-7-2020   
Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 6068
Categoria Professor/a associat/ada assistencial
Dedicació TP
Requisits Grau/llic. en Psicologia. Perfil Psicologia Clínica
Documentació
Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
Present. instàncies: Del 14 al 27 de juliol de 2020
Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. H.General Universitari USM Pere Bonfill

 

CONCURS Nº 2          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV    13-7-2020      
Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 5416
Categoria Professor/a associat/ada assistencial
Dedicació TP
Requisits Grau/llic. en Psicologia. Perfil Psicologia Clínica
Documentació
Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
Present. instàncies: Del 14 al 27 de juliol de 2020
Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. H. Doctor Moliner Serv Psicologia Clínica

 

CONCURS Nº 2          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV    13-7-2020   
Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 6069
Categoria Professor/a associat/ada assistencial
Dedicació TP
Requisits Grau/llic. en Psicologia. Perfil Psicologia Clínica
Documentació
Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
Present. instàncies: Del 14 al 27 de juliol de 2020
Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. H. Manises U. Neurorehabilitació Infantil

 

CONCURS Nº 2          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV    13-7-2020   
Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 9083
Categoria Professor/a associat/ada assistencial
Dedicació TP
Requisits Grau/llic. en Psicologia. Perfil Psicologia Clínica
Documentació
Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
Present. instàncies: Del 14 al 27 de juliol de 2020
Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Dpt de Salut de la Ribera USMIA-UTA Sueca

 

CONCURS Nº 2          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV    13-7-2020   
Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 6008
Categoria Professor/a associat/ada assistencial
Dedicació TP
Requisits Grau/llic. en Psicologia. Perfil Psicologia Clínica
Documentació
Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
Present. instàncies: Del 14 al 27 de juliol de 2020
Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. C.S. Trinitat Unitat de Salut Sexual

 

CONCURS Nº 2          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV    13-7-2020   
Departament 300 - Psicologia Bàsica
Plaça/es 5999
Categoria Professor/a associat/ada assistencial
Dedicació TP
Requisits Grau/llic. en Psicologia. Perfil Psicologia Clínica
Documentació
Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
Present. instàncies: Del 14 al 27 de juliol de 2020
Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. UCA Sant Marcel.lí

 

CONCURS Nº 2          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV    13-7-2020   
Departament 268 - Psicobiologia
Plaça/es 5417
Categoria Professor/a associat/ada assistencial
Dedicació TP
Requisits Grau/llic. en Logopèdia. Facultatiu especialista en logopèdia. 
Documentació
Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
Present. instàncies: Del 14 al 27 de juliol de 2020
Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Hospital Pare Jofré. Unitat dany cerebral adquirit

 

CONCURS Nº 1          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV 1-7-2020        
Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 1626-5443
Categoria Ajudant Dr  
Dedicació TC
Requisits Grau/llic. en Psicologia. Valencià C1
Documentació
Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
Present. instàncies: del 2 al 15 de juliol
Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2020

 

CONCURS Nº 1          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV 1-7-2020        
Departament 300 - Psicologia Bàsica
Plaça/es 1657
Categoria Ajudant Dr  
Dedicació TC
Requisits Grau/llic. en Psicologia. Valencià C1
Documentació
Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
Present. instàncies: del 2 al 15 de juliol
Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2020

 

CONCURS Nº 1          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV 1-7-2020        
Departament 305 - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Plaça/es 1673 - 2567 - 5570
Categoria Ajudant Dr  
Dedicació TC
Requisits Grau/llic. en Psicologia. Valencià C1
Documentació
Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
Present. instàncies: del 2 al 15 de juliol
Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2020. Plaça 5570 adscrita a Magisteri

 

CONCURS Nº 1          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV 1-7-2020       
Departament 740 - Psicologia Social
Plaça/es 1680 - 6549 - 7100
Categoria Ajudant Dr  
Dedicació TC
Requisits Grau/llic. en Psicologia.
Documentació
Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
Present. instàncies: del 2 al 15 de juliol
Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2020.