Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

Convocatòries 2021-2022

Comissions de contractació curs 2021-22

ATENCIÓ: RECURSOS. Sol·licitud de consulta de documentació

 

 

CONCURS URGENT        - La sol.licitud s'adreça al Departament que convoca la plaça
 Departament Psicobiologia
 Plaça/es 2505a
 Categoria Professor/a Associat/ada
 Documentació

 

 

CONCURS Nº   8/2021     Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        
 Departament 300 - Psicologia Bàsica
 Plaça/es 8050
 Categoria Professor/a Associat/ada
 Dedicació  6+6
 Requisits Grau/Llic. en Psicologia. Coneixement valencià C1
 Documentació
 Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
 Present. instàncies: Del 30 de juliol fins al 26 d'agost
 Altres indicacions: Contractació fins al 28 de febrer de 2022. Horari matí i vesprada

 

 Departament 300 - Psicologia Bàsica
 Plaça/es 8934
 Categoria Professor/a Associat/ada
 Dedicació  3+3
 Requisits Grau/Llic. en Psicologia. Coneixement valencià C1
 Documentació
 Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
 Present. instàncies: Del 30 de juliol fins al 26 d'agost
 Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022. Horari matí i vesprada

 

 

CONCURS Nº   7/2021     Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        
 Departament 268 - Psicobiologia
 Plaça/es 3047
 Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial  (Logopèdia - HGUV - Rehabilitació)
 Dedicació  TP
 Requisits Grau/Llic. en Psicologia o Diplomatura Logopèdia
 Documentació
 Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
 Present. instàncies: Del 27 de juliol al 23 d'agost
 Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022.

 

 Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
 Plaça/es 8901
 Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial  (Psicologia Clínica - USM Sedaví)
 Dedicació  TP
 Requisits Grau/Llic. en Psicologia.
 Documentació
 Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
 Present. instàncies: Del 27 de juliol al 23 d'agost
 Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022.

 

 Departament 305 - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 Plaça/es 3045
 Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial  (Logopèdia Infantil - HGUV - Dep.9 - Servei de Medicina Física i Rehabilitació
 Dedicació  TP
 Requisits Grau/Llic. en Logopèdia.
 Documentació
 Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
 Present. instàncies: Del 27 de juliol al 23 d'agost
 Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022.

 

 Departament 305 - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 Plaça/es 3046
 Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial  (Logopèdia Infantil - Hosp. Manises - neurorehabilitació infantil
 Dedicació  TP
 Requisits Grau/Llic. en Logopèdia.
 Documentació
 Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
 Present. instàncies: Del 27 de juliol al 23 d'agost
 Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2022.

 


 

CONCURS Nº   4/2021     Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        
 Departament 305 - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 Plaça/es 9393
 Categoria Professor/a Associat/ada
 Dedicació  3+3
 Requisits Grau/Llic. en Psicologia. Valencià C1.
 Documentació
 Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
 Present. instàncies: de l'1 al 14 de juliol de 2021
 Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2021. Horari matí i vesprada

 

 Departament 305 - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 Plaça/es 9537a
 Categoria Professor/a  Associat/ada 
 Dedicació  4+4
 Requisits Grau/Llic. en Psicologia. Valencià C1.
 Documentació
 Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
 Present. instàncies: de l'1 al 14 de juliol de 2021
 Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2021. Horari matí. Docència ONTINYENT

 


 

CONCURS Nº   3/2021     Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        
 Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
 Plaça/es 1612
 Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a
 Dedicació  TC
 Requisits Grau/Llic. en Psicologia. Valencià C1.
 Documentació
 Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
 Present. instàncies: del 17 de juny fins l'1 de juliol de 2021
 Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de novembre de 2021

 


 

CONCURS Nº   2/2021     Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        
 Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
 Plaça/es 6453
 Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial. C.S.M. Malva-rosa
 Dedicació  TC
 Requisits Grau/Llic. en Psicologia.
 Documentació
 Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
 Present. instàncies: Del 22 de juny al 6 de juliol de 2021
 Altres indicacions: Perfil "Psicologia Clínica" Contractació fins al 31 d'agost de 2022

 

 

CONCURS Nº   1/2021     Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        
 Departament 268 - Psicobiologia
 Plaça/es 2443-7200
 Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a
 Dedicació  TC
 Requisits Grau/Llic. en Psicologia. Valencià C1.
 Documentació
 Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
 Present. instàncies: Del 27 de maig al 9 de juny de 2021 (ONLINE)
 Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2021

 

 Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
 Plaça/es 4041-7197
 Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a
 Dedicació  TC
 Requisits Grau/Llic. en Psicologia. Valencià C1.
 Documentació
 Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
 Present. instàncies: Del 27 de maig al 9 de juny de 2021 (ONLINE)
 Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2021

 

 Departament 305 - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 Plaça/es 5677
 Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a
 Dedicació  TC
 Requisits Grau/Llic. en Psicologia. Valencià C1.
 Documentació
 Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
 Present. instàncies: Del 27 de maig al 9 de juny de 2021 (ONLINE)
 Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2021

 

 Departament 305 - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 Plaça/es 7181
 Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a
 Dedicació  TC
 Requisits Grau/Llic. en Psicologia.
 Documentació
 Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
 Present. instàncies: Del 27 de maig al 9 de juny de 2021 (ONLINE)
 Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2021

 

 Departament 306 - Psicologia Social
 Plaça/es 2300
 Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a
 Dedicació  TC
 Requisits Grau/Llic. en Psicologia.
 Documentació
 Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
 Present. instàncies: Del 27 de maig al 9 de juny de 2021 (ONLINE)
 Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 202

 

 Departament 306 - Psicologia Social
 Plaça/es 7170
 Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a
 Dedicació  TC
 Requisits Grau/Llic. en Psicologia. Valencià C1
 Documentació
 Publicacions associades a la plaça        Instàncies online segons convocatòria
 Present. instàncies: Del 27 de maig al 9 de juny de 2021 (ONLINE)
 Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 202