Universitat de ValènciaFacultat de Psicologia Logo del portal

Convocatòries 2019-2020

CONCURS URGENT                 
Departament 300 - Psicologia Bàsica
Plaça/es 4513b
Categoria Professor/a Associat/ada         
Dedicació T.P. 5+5
Requisits Grau/ Llicenciatura en Psicologia.
Documentació Publicacions associades a la plaça.      Instància
Present. instàncias: De l'11 al 17 de febrer de 2020
Altres indicacions: Per substitució de baixa maternal. Coneixement de valencià a nivell C1

 

CONCURS URGENT                 
Departament 300 - Psicologia Bàsica
Plaça/es 7732
Categoria Professor/a Associat/ada         
Dedicació T.P. 4+4
Requisits Grau/ Llicenciatura en Psicologia.
Documentació Publicacions associades a la plaça.        Instància
Present. instàncias: De l'11 al 17 de febrer de 2020
Altres indicacions: Per substitució de baixa maternal. Coneixement de valencià a nivell C1

 

CONCURS URGENT                 
Departament 300 - Psicologia Bàsica
Plaça/es 9294a
Categoria Professor/a Associat/ada         
Dedicació T.P. 6+6
Requisits Grau/ Llicenciatura en Psicologia.
Documentació Publicacions associades a la plaça.        Instància
Present. instàncias: Del 12 al 18 de febrer de 2020
Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Coneixement de valencià a nivell C1

 

CONCURS URGENT                 
Departament 267 - Metodologia de les Ciències del Comportament
Plaça/es 8826a
Categoria Professor/a Associat/ada         
Dedicació T.P.
Requisits Grau/ Llicenciatura en Psicologia.
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 12 al 18 de febrer de 2020
Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Coneixement de valencià a nivell C1

 

CONCURS URGENT                 
Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 6134a
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial                
Dedicació T.P.
Requisits Grau/ Llicenciatura en Psicologia.
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 12 al 18 de febrer de 2020
Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Coneixement de valencià a nivell C1

 

CONCURS Nº 18         Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        
Departament 305 - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Plaça/es 5570a
Categoria Professor/a associat/ada                     
Dedicació 4+4
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Coneixements valencà C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 13-12-2019 al 27-12-2019
Altres indicacions: Contractació des del 27-1-2020 al 31-8-2020

 

CONCURS Nº 18         Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        
Departament 305 - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Plaça/es 5570b - 5570c
Categoria Professor/a associat/ada                     
Dedicació 3+3
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Coneixements valencà C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 13-12-2019 al 27-12-2019
Altres indicacions: Contractació des del 27-1-2020 al 31-8-2020

 

CONCURS Nº 17         Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        
Departament 730 - Psicologia Bàsica
Plaça/es 8071
Categoria Professor/a associat/ada                     
Dedicació 6+6
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Coneixements valencà C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 28-11-2019 al 12-12-2019
Altres indicacions: Contractació des del 27-1-2020 al 31-8-2020

 

CONCURS Nº 17         Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        
Departament 620 - Metodologia de les Ciències del Comportament
Plaça/es 8826a
Categoria Professor/a associat/ada                     
Dedicació 4+4
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Coneixements valencà C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 28-11-2019 al 12-12-2019
Altres indicacions: Per substituir professorat per baixa per maternitat

 

CONCURS Nº 11         Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        
Departament 268 - Psicobiologia
Plaça/es 7106
Categoria Professor/a associat/ada                     
Dedicació 6+6
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Coneixements valencà C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 2 al 16 d'octubre de 2019
Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020

 

CONCURS Nº 10         Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        

 

Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 9260a
Categoria Professor/a associat/ada                     
Dedicació 3+3
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Coneixements valencà C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 10 al 23 de setembre de 2019
Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020

 

CONCURS Nº 10         Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        
Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 9391
Categoria Professor/a associat/ada                      
Dedicació 6+6
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Coneixements valencà C1. Anglés B2
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 10 al 23 de setembre de 2019
Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020

 

CONCURS Nº 10         Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        
Departament 306 - Psicologia Social
Plaça/es 9483-9718b
Categoria Professor/a Associat/ada                        
Dedicació 3+3
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Coneixements valencà C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 10 al 23 de setembre de 2019
Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020

 

CONCURS URGENT                 
Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 9260a
Categoria Professor/a Associat/ada                        
Dedicació 3+3
Requisits Grau/ Llicenciatura en Psicologia. Coneixements valencà C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 4 al 10 de setembre de 2019
Altres indicacions: Contractació fins 31 d'agost de 2020

 

CONCURS URGENT                 
Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 9391
Categoria Professor/a Associat/ada                        
Dedicació 6+6
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Coneixements anglés B2
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 4 al 10 de setembre de 2019
Altres indicacions: Contractació fins 31 d'gost de 2020

 

CONCURS Nº 9          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        
Departament 268 - Psicobiologia
Plaça/es 7109
Categoria Professor/a Associat/ada                        
Dedicació 6+6
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Coneixements valencà C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 30 de juliol a l'11 de setembre de 2019
Altres indicacions: Contractació fins 31 d'gost de 2020

 

CONCURS Nº 6          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        
Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 1627
Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a                            
Dedicació Temps Complet
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Coneixements valencà C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 10 al 23 de juliol de 2019
Altres indicacions: Contractació a partir del 5 de novembre de 2019

 

CONCURS Nº 5          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        
Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 6134
Categoria Prof. Ass. Assistencial  (H. Manises - Neurorehab. Infantil)                            
Dedicació TP
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia.
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 2 al 15 de juliol
Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020

 

CONCURS Nº 5          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        
Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 6452
Categoria Prof. Ass. Assist.  (H. General Universitari - Rehabilitació - dany cerebral)                                         
Dedicació TP
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1.
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 2 al 15 de juliol
Altres indicacions: Contractació fins el 31 d'agost de 2020.

 

CONCURS Nº 5          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        
Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 5419
Categoria Prof. Ass. Assist.  (H. Univ de la Ribera Alzira - USMI i trastorns alimentaris de Sueca                                                                               
Dedicació TP
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1.
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 2 al 15 de juliol
Altres indicacions: Contractació fins el 31 d'agost de 2020.

 

CONCURS Nº 5         Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV        

 

Departament 300 - Psicologia Bàsica
Plaça/es 5014
Categoria Prof. Ass. Assist.  (H. Univ i Politècnic La Fe - Alcohologia)
Dedicació
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1.
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 2 al 15 de juliol
Altres indicacions: Contractació fins el 31 d'agost de 2020.

 

CONCURS Nº 4         Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV          Correcció
Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 9391
Categoria Professor/a Associat / ada                                      
Dedicació 6+6
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Anglés C1 Valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: de l'1 al 12 de juliol
Altres indicacions: Contractació fins el 31 d'agost de 2020

 

CONCURS Nº 4          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV         Correcció
Departament 305 - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Plaça/es 9393
Categoria Professor/a Associat / ada                                        
Dedicació 3+3
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1.
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: De l'1 al 12 de juliol
Altres indicacions: Contractació fins el 31 d'agost de 2020. Docència en Ontinyent

 

CONCURS Nº 3          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV
Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 5521
Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a                                            
Dedicació Temps Complet
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 10 al 21 de juny de 2019
Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2019

 

CONCURS Nº 3         Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV
Departament 300 - Psicología Bàsica
Plaça/es 4823
Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a                                            
Dedicació Temps Complet
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 10 al 21 de juny de 2019
Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2019

 

CONCURS Nº 1          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV
Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 5442
Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a                                            
Dedicació Temps Complet
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 20 al 31 de maig de 2019
Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2019

 

CONCURS Nº 1          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV
Departament 740 - Psicología Social
Plaça/es 5216
Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a                                            
Dedicació Temps Complet
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 20 al 31 de maig de 2019
Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2019

 

CONCURS Nº 1          Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV
Departament 305 - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Plaça/es 1671 - 1672 - 4050
Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a                                            
Dedicació Temps Complet
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 20 al 31 de maig de 2019
Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2019

 

Convocatòries 2018 - 2019

CONCURS Nº14            
Departament 305 - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Plaça/es 6387
Categoria Contractat/ada Doctor/a Interí/na                                             
Dedicació Temps Complet
Requisits Coneixement del valencià a nivell C1 (suficiència)
Perfil docent Psicologia del desenvolupament
Perfil investigador Psicologia del desenvolupament i processos cognitius atencionals al llarg del cicle vital
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 4-4-2019 al 17-4-2019
Altres indicacions:  

 

CONCURS URGENT              
Departament 305 - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Plaça/es 4547a
Categoria Professor/a Associat/ada                                              
Dedicació T.P. 3 + 3
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 22-2-2019 al 28-2-2019
Altres indicacions: Contractació fins al el 31 d'agost de 2019. Horari de vesprada

 

CONCURS URGENT              
Departament 306 - Psicologia Social
Plaça/es 4245a
Categoria Professor/a Associat/ada                                              
Dedicació T.P. 4+4
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia.
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 18-2-2019 al 22-2-2019
Altres indicacions: Contractació fins al el 31 d'agost de 2019 o reincorporació de la titular. Horari de matí

 

Departament 306 - Psicologia Social
Plaça/es 4245b
Categoria Professor/a Associat/ada                                              
Dedicació T.P. 4+4
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 18-2-2019 al 22-2-2019
Altres indicacions: Contractació fins al el 31 d'agost de 2019 o reincorporació de la titular. Horari de vesprada

 

CONCURS URGENT              
Departament 268- Psicobiologia
Plaça/es 7109b
Categoria Professor/a Associat/ada                                              
Dedicació T.P. 5+5
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 25-1-19 al 31-1-19
Altres indicacions: Contractació fins al el 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada

 

Departament 268- Psicobiologia
Plaça/es 7107
Categoria Professor/a Associat/ada                                              
Dedicació T.P. 3+3
Requisits Grado/ Llicenciatura en Logopèdia.
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 25-1-19 al 31-1-19
Altres indicacions: Contractació fins al el 31 d'agost de 2019. Horari de matí

 

CONCURS URGENT              
Departament 300 - Psicologia Bàsica
Plaça/es 8929b
Categoria Professor/a Associat/ada                                              
Dedicació T.P. 6+6
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 15-1-19 al 21-1-19
Altres indicacions: Contractació fins al el 31 d'agost de 2019. Horari de vesprada

 

CONCURS Nº 23           Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV
Departament 305- Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Plaça/es 9547a
Categoria Professor/a Associat/ada                                              
Dedicació T.P. 3+3
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 20-12-2018 al 4-1-2019
Altres indicacions: Contractació del 28-1-19 fins al el 31-8-19. Horari vesprada

 

Departament 305- Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Plaça/es 9547b
Categoria Professor/a Associat/ada                                              
Dedicació T.P. 3+3
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 20-12-2018 al 4-1-2019
Altres indicacions: Contractació del 28-1-19 fins al el 31-8-19. Horari matí

 

CONCURS URGENT              

 

Departament 268 - Psicobiologia
Plaça/es 7109a
Categoria Professor/a Associat/ada                                              
Dedicació T.P. 4+4
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 12-12-2018 al 18-12-2018
Altres indicacions: Contractació fins al el 31 d'agost de 2019. Horari matí i vesprada

 

CONCURS Nº 22                Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 306- Psicologia Social
Plaça/es 9483-9717
Categoria Professor/a Associat/ada                                              
Dedicació T.P. 5+5
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 29-11-2018 al 13-12-2018
Altres indicacions: Contractació fins al el 31 d'agost de 2019. Horari vesprada

 

Departament 306- Psicologia Social
Plaça/es 9718
Categoria Professor/a Associat/ada        
Dedicació T.P.   4+4
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça            
Present. instàncies: Del 29-11-2018 al 13-12-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019. Horari de matí

 

CONCURS Nº 17                  Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 295 - Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 6452
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial                  Dep. Salut Manises
Dedicació T.P.
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 3-10-2018 al 18-10-2018
Altres indicacions: Contractació fins al el 31 d'agost de 2019.

 

Departament 268-Psicobiologia
Plaça/es 9874
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial                  H. Univ. La Ribera
Dedicació T.P.
Requisits Grau/ Llicenciatura en logopèdia.
Documentació Publicacions associades a la plaça             DOGV correcció errors
Present. instàncies: Del 4-10-2018 al 19-10-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019.

 

CONCURS Nº 16                  Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 268-Psicobiologia
Plaça/es 7109a
Categoria Professor/a Associat/ada
Dedicació 3+3
Requisits Grado/ Llicenciatura en Psicologia. Coneixement del valencià (C1)
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 27-9-2018 al 11-10-2018
Altres indicacions: Contractació fins al el 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada

 

Departament 268-Psicobiologia
Plaça/es 7109b
Categoria Professor/a Asociat/ada
Dedicació 3+3
Requisits Grau/ Llicenciatura en psicología.
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 27-9-2018 al 11-10-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada

 

Departament 300-Psicologia Bàsica
Plaça/es 4512a - 4512b
Categoria Professor/a Associado/a
Dedicació 4+4
Requisits Grau/ Llicenciatura en psicología. Coneixement del valencià (C1)
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 27-9-2018 al 11-10-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada

 

CONCURS Nº 14                  Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 300-Psicologia Social
Plaça/es 2113a
Categoria Professor/a Associat/ada
Dedicació 3+3
Requisits Grau/ Llicenciatura en psicologia. Coneixement del valencià (C1). Coneixement d'anglés B2
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 13-9-2018 al 26-9-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada

 

Departament 306-Psicologia Social
Plaça/es 2697b
Categoria Professor/a Associat/ada
Dedicació 3+3
Requisits Grau/ Llicenciatura en psicologia. Coneixement del valencià (C1). Coneixement d'anglés B2
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 13-9-2018 al 26-9-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada

 

Departament 306-Psicologia Social
Plaça/es 4237
Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a
Dedicació T.C.
Requisits Grau/ Llicenciatura en psicologia. Coneixement del valencià (C1). Coneixement d'anglés B2
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncias: Del 13-9-2018 al 26-9-2018
Altres indicacions  

 

CONCURS Nº 11                  Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 305-Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Plaça/es 9359a - 9359b - 9497a - 9497b
Categoria Professor/a Associat/ada
Dedicació T.P
Requisits Grau/ Llicenciatura en psicologia. Coneixement del valencià (C1).
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 23-7-2018 al 5-9-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada

 

CONCURS Nº 10                  Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 6133
Categoria Profesor/a Associat/a Assistencial / Hospital General Universitari
Dedicació T.P
Requisits Grau/ Llicenciatura en psicología.
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 19-9-2018 al 3-9-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019.

 

CONCURS Nº 9                  Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 305-Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Plaça/es 1676
Categoria Professor/a Contractat/ada Doctor/a Interí/na
Dedicació T.C
Requisits  
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 16-7-2018 al 27-7-2018
Altres indicacions  

 

CONCURS Nº 6                 Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 268- Psicobiologia
Plaça/es 6090
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial      H.U. "Doctor Peset"
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Logopèdia
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019.

 

Departament 268- Psicobiologia
Plaça/es 9874
Categoria Professor/a Associat/ada Asistencial      H.U. de la Ribera
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Logopèdia
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Otras indicaciones Contractació fins al el 31 d'agost de 2019.

 

Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 9083
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial      C.C. Port Sagunt
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Psicología. Perfil Psicología Clínica
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019.

 

Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 5419
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial     Arnau de Vilanova
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Psicología
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019.

 

Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 6012
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial     H. Dr. Peset
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Psicología
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019.

 

Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 9093
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial      Arnau de Vilanova
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Psicología
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019.

 

Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 9081
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial     H. Clínico Universitario
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Psicología
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019.

 

Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 9082
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial    H. Fco de Borja (Gandia)
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Psicología
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019.

 

Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 9084
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial          H. lluis Alcanyís (Xàtiva)
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Psicología
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019.

 

Departament 300 - Psicología Básica
Plaça/es 7452
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial     C. S. Natzaret
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Logopèdia
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019.

 

Departament 300 - Psicologia Bàsica
Plaça/es 6000
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial     H.U. de la Ribera
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Psicología
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019.

 

Departament 300 - Psicologia Bàsica
Plaça/es 7155-7189
Categoria Professor/a Associat/ada Assistencial         H. Univ. La Fe
Dedicació T.P
Requisits Grau/Diplomatura en Logopèdia
Documentació  
Present. instàncies: Del 20-6-2018 al 3-7-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019.

 

CONCURS Nº 5                 Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça/es 4265
Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a      
Dedicació T.C.
Requisits Grau/Diplomatura en Psicologia. Coneixements de valencià C1
Documentacin Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 18-6-2018 al 29-6-2018
Altres indicacions  

 

Departament 300-Psicologia Bàsica
Plaça/es 8929
Categoria Professor/a Associat/ada
Dedicació 3+3
Requisits Grau/Diplomatura en Psicologia. Coneixements de valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 18-6-2018 al 29-6-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019.

 

Departament 305-Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Plaça/es 4275
Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a
Dedicació T.C.
Requisits Grau/Diplomatura en Psicologia. Coneixements de valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 18-6-2018 al 29-6-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019.

 

Departament 305-Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Plaça/es 9296b
Categoria Professor/a Associat/ada
Dedicació 3+3
Requisits Grau/Diplomatura en Psicologia. Coneixements de valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 18-6-2018 al 29-6-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 d'agost de 2019. Docencia en Ontinyent

 

CONCURS Nº 3                 Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 295-Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Plaça 4262
Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a
Dedicació T.C.
Requisits Grau/Diplomatura en Psicología.
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 31-5-2018 al 13-6-2018
Altres indicacions Contractació fins al el 31 de agost de 2019.

 

 

 

CONCURS Nº 1                 Resolució del Rectorat de la UV                   DOGV           
Departament 300-Psicología Bàsica
Plaça/es 4286
Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a
Dedicació T.C.
Requisits Grau/Diplomatura en Psicologia. Coneixements de valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 17-5-2018 al 30-5-2018
Altres indicacions  

 

Departament 306-Psicologia Social
Plaça/es 5358-6017
Categoria Professor/a Ajudant Doctor/a
Dedicació T.C.
Requisits Grau/Diplomatura en Psicologiaa. Coneixements de valencià C1
Documentació Publicacions associades a la plaça
Present. instàncies: Del 17-5-2018 al 30-5-2018
Altres indicacions  

 

 


Convocatorias 2017-2018 

Convocatorias de contratación temporal

 

CONCURSO Nº 1: Resolución de fecha 30 de mayo de 2017, del Rectorado de la Universitat de València, por la cual se convoca concurso para la provisión de plazas de personal docente contratado temporal para el curso 2017-2018.

Presentación de instancias: Del 6 al 20 de junio de 2017 DOGV 6-06-2017

 

Departamento: 267 Metodología de las Ciencias del Comportamiento

Plaza/s: 1449 - 4032

Categoría: Profesor/a ayudante doctor/a                 Dedicación: T.C.                 Nº de plazas: 2

Requisitos específicos: Grado/Licenciatura en Psicología. Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia).

Documentación Publicada Asociada a la Plaza


CONCURSO Nº 3: Resolución de fecha 6 de junio de 2017, del Rectorado de la Universitat de València, por la cual se convoca concurso para la provisión de plazas de personal docente contratado temporal para el curso 2017-2018.

Presentación de instancias: Del 9 al 22 de junio de 2017 DOGV 8-06-2017

Departamento: 305 Psicología Evolutiva y de la Educación

Plaza/s: 5566 - 6154

Categoría: Profesor/a ayudante doctor/a                  Dedicación: T.C.                 Nº de plazas: 2

Requisitos específicos: Grado/Licenciatura en Psicología. Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia).

Documentación Publicada Asociada a la Plaza


 

CONCURSO Nº 27: Resolución de fecha 15 de enero de 2018, del Rectorado de la Universitat de València, por la cual se convoca concurso para la provisión de plazas de personal docente contratado temporal para el curso 2017-2018.

 

Presentación de instancias: Del 29 de enero al 9 de febrero de 2018  DOGV 26-01-2018

Departamento: 295 Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Plaza/s: 5953

Categoría: Profesor/a ayudante doctor/a

Dedicación: T.C.                                         Nº de plazas: 1

Requisitos específicos: Grado/Licenciatura en Psicología. Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia).

Documentación Publicada Asociada a la Plaza

Departamento: 300 Psicología Básica 

Plaza/s: 1644 Categoría: Profesor/a ayudante doctor/a

Dedicación: T.C.                                            Nº de plazas: 1

Requisitos específicos: Grado/Licenciatura en Psicología. Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia).

Documentación Publicada Asociada a la Plaza 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy