Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Química Logo del portal

La Facultat de Quimica, organitza una sèrie de pràctiques de laboratori orientades als estudiants de 2n de batxillerat. Aquesta activitat s'emmarca dins de les accions d'orientació en secundària, un dels objectius del qual és el d'augmentar el nivell de coneixement que els diferents sectors educatius tenen de la nostra Facultat.

Curs 2019/2020

Objectius: Els objectius que és persegueixen són diversos. En primer lloc, és pretén contribuir a la difusió de la Química entre els estudiants de Batxillerat i en segon lloc, establir vies de comunicació entre el professorat de tots els nivells d'educació, per a coordinar accions dirigides a una millor comprensió de la disciplina.

Característiques: Els assistents disposaran de 3 hores per a realitzar diverses activitats, entre elles treball experimental al laboratori:

  • Electrodeposició de coure.
  • Detecció d’oxigen dissolt en aigüa.
  • Anàlisi qualitatiu de contaminants en aigües.
  • Reaccions químiques demostratives: tintes invisibles.

Participants: Estudiants i estudiantes que cursen la matèria de Química de 2n de batxillerat.

Coordinació: Deganat de la Facultat de Química. Professor José Javier Ruiz Pernia, Coordinador de 1rcurs.

Lloc de realització: Laboratori de Química General de la Facultat de Química (edifici E), Campus de Burjassot de la Universitat de València.

Dates: del 8 al 21 de gener de 2020.

Horari de matí: de 10:00 a 13:30 hores

Horari de vesprada: de 15:30 a 19:00 hores

TERMINI INSCRIPCIONS: Del 13 de setembre fins  al 4 d'octubre de 2019.
AVÍS IMPORTANT:

1.- PLACES LIMITADES: INSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA.
ADJUDICACIÓ DE PLACES: Tindran prioritat els centres inscrits enguany i que van quedar en llista d’espera en la edició anterior; i per a la resta de centres serà per ordre de recepció de la inscripció. Els centres que queden en llista d’espera tindran prioritat en la próxima edició.
2.- Per motius de seguretat, cada centre podrà vindre amb un màxim de 12 estudiants, que cursen l'assignatura de Química, acompanyats d’un professor / una professora que haja fet prèviament les pràctiques. 
3.- El professorat que participe per primera vegada haurà de realitzar prèviament la sessió de pràctiques el dia 20-desembre-2019 (horari matí: 10:00h.; i horari vesprada: 17:00h). És necessari sol·licitar la realització de la sessió en el mateix formulari d’inscripció.
4.- El professorat que participe en l’activitat es compromet a realizar les activitats prèvies i posteriors de les pràctiques amb els seus alumnes als seus centres. El qüestionari de seguretat haurà d’entregar-se al professorat responsable de la Facultat abans de començar les pràctiques al laboratori.

 

PUBLICACIÓ LLISTA D'ESPERA: Al dia següent de la publicació de la llista de centres admesos. Les vacants per renúncies s’assignaran per ordre d’inscripció.

FORMULARI INSCRIPCIÓ


DOCUMENTACIÓ:

MULTIMEDIA: Vídeo de Seguretat al laboratori químic


Contacte: batxille@uv.es                              Telèfon: 963 544 470