Logo de la Universitat de València Logo Rectorat de la Universitat de València Logo del portal

Nascuda a València (1959). Catedràtica de GMª Dolores Realenètica en el Departament de Genètica de la Facultat de Ciències Biològiques. Llicenciada en Química (especialitat Bioquímica) i doctora en Química per la Universitat de València, amb premi extraordinari de doctorat.

Ha impartit docència en assignatures de genètica, genètica molecular, enginyeria genètica, i mètodes moleculars en biologia, en llicenciatures, graus, màsters i doctorat. Ha participat en projectes d’innovació educativa i programes de doctorat amb esment de qualitat. Ha dirigit nombroses tesines, tesis de màster i doctorals. Va ser membre de la Comissió per a l’elaboració del Pla d’Estudis del Grau de Bioquímica. Té reconeguts sis quinquennis docents.

Coordinadora del grup de recerca BIOMOL (Laboratori de Recerca en Biomolècules d’Aplicació Agrícola i Terapèutica) de la Universitat de València (GIUV2014-204), la recerca de la qual se centra en l’àmbit de la protecció vegetal.

Ha publicat nombrosos articles en revistes internacionals indexades en JCR, ha presentat comunicacions a congressos i ha dirigit i participat en projectes competitius de la comunitat autònoma (grups d’excel·lència i PROMETEO), nacionals (Ministeri d’Educació), europeus (programa ECLAIR, accions COST) i internacionals (AECI). Ha establert col·laboracions amb grups de recerca de la Universitat de València, i amb altres universitats d’Espanya, Europa i Llatinoamèrica, realitzant accions de transferència de coneixement amb entitats públiques i privades. És coinventora de dos patents. Té reconeguts cinc sexennis de recerca.

Revisora de revistes científiques de reconegut prestigi i avaluadora en les agències AVAP, ANECA, ANEP, FONCyT i CONICET.

Va ser la primera dona Directora dels Serveis Centrals de Suport a la Recerca Experimental (SCSIE) de la Universitat de València.