Logo de la Universitat de València Logo Rectorat de la Universitat de València Logo del portal

Londa Schiebinger, promotora de l’excel·lència de les dones en ciències i enginyeries

Data de nomenament: 25 de de juliol de 2017.

A proposta de: Unitat d'Igualtat i Vicerectorat de Cultura i Igualtat.

Data d’investidura: 12 de de març de 2018.

Padrí/ina: Prof. Dra. Capitolina Díaz Martínez i Prof. Dr. Antonio Ariño Villarroya.

Apunt biogràfic:

Londa Schiebinger (Lincoln, Estats Units, 1952) és catedràtica John L. Hinds d’Història de la Ciència de la Stanford University, on dirigeix els estudis de postgrau del departament d’Història de la Ciència i copresideix, en els àmbits de sexe i gènere en salut pública, l’Stanford Center for Population Health Research. Dirigeix el programa Gendered Innovations in Science, Health & Medicine, Engineering and Environment, finançat per la Unió Europea i els Estats Units.

Bachelor en Lletres per la universitat de Nebraska, va obtenir el seu màster i doctorat en Història a Harvard University, i va gaudir de diverses beques com la Fulbright, beques Rockefeller i de la National Science Foundation nordamericana.

La seua destacada investigació s’ha centrat en la història de la participació de la dona en la ciència, el gènere a l’estructura de les investigacions científiques i el gènere del coneixement humà, essent una autoritat internacional reconeguda en gènere i ciència.

Autora de nombroses publicacions, diversos dels seus llibres han estat reconeguts a nivell mundial, rebent distints premis i reconeixements com, entre altres, l’Alexander von Humboldt Research Prize, l’Atlantic History i el John Simon Gugghenheim Fellowship, i és doctora ‘honoris causa’ per les universitats de Vrije (Brussel·les) i Lund (Suècia).

Documents:
Imatges de l'acte d'investidura:
Vídeos de l'acte d'investidura: