University of Valencia logo Logo Office of Vice-Principal for Research, Office of the Vice-principal for Innovation and Transfer Logo del portal

Presentació

La secció d’R+D+I Contractada del Servei de Transferència i Innovació presta un servei tècnic personalitzat de suport a l’articulació, la regulació i la gestió de les col·laboracions en R+D amb empreses i entitats, mitjançant la subscripció de convenis i/o contractes entre la Universitat i altres per a la realització de treballs de caire científic i tècnic per encàrrec (regulats mitjançant contracte a l’empara de l’article 83 de la LOU).

Serveis oferits:

 • Redacció i negociació del contingut jurídic del contracte.
 • Assessorament en els procediments de contractació laboral a càrrec dels codis comptables dels contractes o convenis.
 • Recomanació sobre el procediment que s’ha de seguir per formalitzar el contracte.
 • Gestió administrativa del contracte, suport a la gestió econòmica i a l’elaboració del pressupost.
 • Orientació sobre la millor manera de protegir els interessos de la Universitat a l’hora de formalitzar el contracte (protecció dels coneixements previs, drets de propietat industrial i intel·lectual).
 • Preparació de la documentació requerida per presentar una proposta a una licitació pública a partir de la llei de Contractes del Sector Públic.
 • Seguiment de contractes i convenis: pròrrogues, addendes, resolucions, incorporació de nous membres a l’equip de recerca, etc.

A més, amb l'objectiu de facilitar la cooperació entre els grups de recerca de la Universitat de València i l'entorn socioeconòmic es realitzen activitats orientades a:

 • Promoure la col·laboració en R+D entre la Universitat de València i el sector públic i privat per afavorir la proximitat al món empresarial, fomentar l’R+D+I col·laborativa orientada a donar resposta a les demandes del teixit productiu i canalitzar aquestes necessitats empresarials cap als grups i instituts de recerca.
 • Difondre l‘Oferta Científica i Tecnològica: tecnologies, coneixements i resultats de recerca generats en el sí de la Universitat de València.
 • Recolzar en la preparació de grans projectes: gestionar la relació, comunicació, negociació i el seguiment de les actuacions i projectes estratègics així com de la gestió d’estructures mixtes de recerca (unitats mixtes, consorcis, societats, plataformes, etc.).
 • Promoure la presència dels investigadors en fòrums de cooperació, trobades empresarials, plataformes i consorcis i desenvolupar activitats de difusió, formació, comunicació i debat en relació a l’activitat d’R+D+I.
 • Call de Tech 2022. Convocatòria de captació de projectes científics per a l'edició The Collider 2021. Porta la teua innovació al mercat.

  26/01/22

  Call de Tech 2022. Convocatòria de captació de projectes científics per a l'edició The Collider 2021. Porta la teua innovació al mercat.

  The Collider és un programa pioner d'innovació i transferència de tecnologia que tanca la bretxa entre la ciència i el mercat per a crear spinoffs basats ​​en tecnologia disruptiva. Per a fer-ho possible, el programa fomenta l'actitud emprenedora en les universitats i utilitza la fórmula investigador – emprenedor per a crear noves empreses d'alt valor. El programa s'enfoca en la identificació i aplicació comercial de tecnologies altament disruptives, com a Internet de les coses, Blockchain, Intel·ligència Artificial, XR/3D, Nous Materials, Maquinari o Robòtica. Els desafiaments d'aquesta nova edició van ser definits per més de 100 corporacions i s'agrupen en 5 sectors principals: Salut, Indústria 4.0, Energia, Mobilitat i Agri-Food.

 • Call for the recruitment of scientific projects for the edition The Collider 2022

  26/01/22

  Call de Tech 2022. Call for the recruitment of scientific projects for the edition The Collider 2021. Bring your innovation to the market.

  The Collider is pioneering innovation and tech transfer programme that bridges the gap between science and market to create disruptive technology-based spinoffs. To make it possible, the programme fosters an entrepreneurial attitude in universities and uses the researcher – entrepreneur formula to create new high-value companies. The programme focuses on identification and business application of highly disruptive technologies, such as Internet of Things, Blockchain, Artificial Intelligence, XR/3D, New Materials, Hardware or Robotics. The challenges of this new edition were defined by more than 100 corporations and are grouped into 5 main sectors: Health, Industry 4.0, Energy, Mobility and Agri-Food.

 • MISSIONS VALENCIA 2030

  25/01/22

  La Universitat de València ambaixadora de Missions València 2030: Missió Climàtica de València

  El passat 24 de gener es va presentar, en l’Ajuntament de València, la sol·licitud de València a la candidatura “100 ciutats climàticament neutrals en Europa abans de 2030, per i per a la ciutadania”.

  [Read more]

 • CONVOCATÒRIA BBVA 2021 PROJECTES D’ INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

  20/01/22

  CONVOCATÒRIA BBVA 2021 PROJECTES D’ INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

  CONVOCATÒRIA 2021 DE LA FUNDACIÓ BBVA, PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES A PROJECTES D’ INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

  [Read more]

 • CONVOCATÒRIA TRAMITACIÓ AJUDES RAMON Y CAJAL, JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓ I PROGR. AJUDES PTA.

  18/01/22

  CONVOCATÒRIA TRAMITACIÓ AJUDES RAMON Y CAJAL, JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓ I PROGR. AJUDES PTA.

  REPUBLICAT PER MODIFICACIÓ DE DADES Convocatòria de tramitació anticipada corresponent a l'any 2021de les ajudes Ramón y Cajal, de les ajudes Juan de la Cierva-formació i Programa Ajudes Personal Tecnic de Suport (PTA).

  [Read more]

 • CONVOCATÒRIA PROJECTES DE COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA 2021

  14/01/22

  CONVOCATÒRIA PROJECTES DE COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA 2021

  Convocatòria 2021 de l'Agència Estatal d'Investigació, per a la concessió de les ajudes corresponents a Projectes de col·laboració públic-privada. Pròxima obertura del termini de sol·licituds: del 19 de gener de 2022 al 9 de febrer de 2022 a les 14.00 h.

  [Read more]

 • CONVOCATÒRIA PROMOCIÓ INVESTIGACIÓ Pla GenT 2022

  27/12/21

  CONVOCATÒRIA PROMOCIÓ INVESTIGACIÓ Pla GenT 2022

  convocatòria 2022 de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital del Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT

  [Read more]

 • RELATION CONCESSION AID FOR RESIGNATIONS REQUALIFICATION OF THE UNIVERSITY SYSTEM.

  21/12/21

  RELATION CONCESSION AID FOR RESIGNATIONS REQUALIFICATION OF THE UNIVERSITY SYSTEM.

  Resolution by the Office of the Principal of the University of Valencia by which the list of fellowships granted due to withdrawals from the call requalification of the Spanish university system is published.

  [Read more]

 • imatge de la noticia

  21/12/21

  VALORITZA I TRANSFEREIX RESOLUCIÓ DEFINITIVA SOL.LICITUDS ADMESES

  Resolució de 21 de desembre de 2021 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publica la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria per a la realització de projectes de prova de concepte, en el marc del Programa Valoritza i Transfereix

  [Read more]

 • INNOTRANSFER AGROALIMENTACIÓ: Aprofitament de l’aigua.

  17/12/21

  INNOTRANSFER AGROALIMENTACIÓ: Aprofitament de l’aigua.

  El dimecres 22 de desembre, de 10:00h a 11:30h, el Parc Científic de la Univeristat de València (PCUV), organitzarà un nou seminari web centrat en el sector de l’ALIMENTACIÓ.

  [Read more]