University of Valencia logo Logo Office of Vice-Principal for Research, Office of the Vice-principal for Innovation and Transfer Logo del portal

La contractació de personal investigador en la UV es regula en el “Reglament del personal investigador de la Universitat de València (CG de 27 de novembre de 2012)”, aprovat de conformitat amb la Carta Europea de l’Investigador, el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors, la llei orgànica d’universitats, la Llei de ciència i allò que disposa l’article 156 dels Estatuts de la UV.

El reglament distingeix els tipus de contractes següents per a personal investigador en la UV:

  • Personal investigador no doctor (PIND).

- Personal investigador en formació (PIF).

- Un altre tipus de personal investigador no doctor.

  • Personal investigador doctor (PID).

Les oportunitats de contractació actualment obertes estan publicades en la pàgina web de RRHH.

Així mateix, hi ha altres convocatòries que permeten la incorporació a la UV de nous investigadors, tant predoctorals com postdoctorals. Destaquen les següents:

- Ajudes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, en el marc del Subprograma d’Atracció de Talent.

- Ajudes per a contractes predoctorals per a la formació de doctors.

- Ajudes per a la Formació del Professorat Universitari (FPU).

- Ajudes per a contractes Juan de la Cierva (JDC).

- Ajudes per a contractes Ramón y Cajal (RYC).

- Ajudes per a contractes de personal tècnic de suport (PTS).

- Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral, Programa VALi+d.

- Ajudes del programa Santiago Grisolía.

- Ajudes per a la contractació de personal de recerca en formació en fase postdoctoral, Programa VALi+d.

- Ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència dels resultats de recerca o d’innovació.

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy