University of Valencia logo Logo del portal

 • Investigadora

Presentació

El finançament necessari per a dur a terme les activitats d’R+D+I pot tenir molt diversa naturalesa: subvencions públiques, contractes privats amb empreses i altres entitats, llicències de tecnologia, mecenatge i patrocini, etc. Actualment, a Espanya, les més importants per a les universitats per volum econòmic, nombre de projectes i rellevància dels seus resultats són les subvencions públiques.

En la Universitat de València, el Vicerectorat d'Investigació i Política Científica i, en dependència funcional d’aquest, el Servei d'Investigació i Innovació desenvolupa funcions de difusió, assessorament, gestió i justificació de les diferents convocatòries de finançament públic a través de la seua secció d’ R+D+I Subvencionada, en el cas de subvencions d’àmbit nacional, i a través de la secció d’R+D+I Internacional, en el cas de les subvencions d’àmbit europeu i internacional.

 • 11/02/19

  Contractes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, en el marc del subprograma “Atracció de Talent” del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica - Convocatòria 2019.

  Amb la finalitat d'afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València, dins el Programa Propi d'Ajudes a la Investigació i les accions de millora científica contemplades en el marc del subprograma «Atracció de Talent» per a la incorporació de personal investigador a nivell pre i postdoctoral, fa públiques les normes de la convocatòria per a 2019 de concessió d'ajudes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral.

 • 06/02/19

  Contractes de personal investigador postdoctoral - Convocatoria 2018. Correcció de la relació de sol·licituds admeses amb la baremació provisional.

  Resolució de 6 de febrer de 2019 del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es corregeix la baremació provisional de les sol·licituds admeses de la convocatòria d’ajudes per a la contractació de personal investigador postdoctoral, dins del marc del subprograma «Atracció de Talent».

 • Convocatòria RISE 2019 d'accions Marie Sklodowska-Curie

  01/02/19

  Convocatòria RISE 2019 d'accions Marie Sklodowska-Curie

  Oberta la convocatòria europea MSCA RISE d’intercanvis de personal investigador i de personal de suport a la recerca.

  [Read more]

 • 31/01/19

  Contractes de personal investigador postdoctoral - Convocatoria 2018. Relació de sol·licituds admeses amb la baremació provisional.

  Resolució de 31 de gener de 2019 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es fa pública la baremació provisional de les sol·licituds admeses de la convocatòria d’ajudes per a la contractació de personal investigador postdoctoral, dins del marc del subprograma «Atracció de Talent».

 • 31/01/19

  Contractes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral “Atracció de Talent” - Convocatòria 2018. Aclariment de la nova priorització de sol·licituds admeses en la fase de selecció i relació d’ajudes concedides.

  Aclariment de la resolució de 25 de gener de 2019 del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es publicava una nova relació prioritzada de les sol·licituds admeses a la fase de selecció de la convocatòria d’ajudes per a la formació de personal investigador del caràcter predoctoral dins del marc del Subprograma «Atracció de Talent» del Vicerectorat d’Investigació.

 • H2020 Seguretat-Jornada a Madrid sobre les convocatòries 2019

  28/01/19

  H2020 Seguretat-Jornada a Madrid sobre les convocatòries 2019

  Lloc: Seu del CDTI a Madrid. Data: 14 de febrer de 2019.

  [Read more]

 • 25/01/19

  Contractes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral “Atracció de Talent” - Convocatòria 2018. Nova relació prioritzada de les sol·licituds admeses a la fase de selecció.

  Resolució de 25 de gener de 2019 del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es publica una nova relació prioritzada de les sol·licituds admeses a la fase de selecció de la convocatòria d’ajudes per a la formació de personal investigador del caràcter predoctoral dins del marc del Subprograma «Atracció de Talent» del Vicerectorat d’Investigació.

 • Convocatòries dels programes JUSTÍCIA i REC

  24/01/19

  Convocatòries dels programes JUSTÍCIA i REC

  La Direcció General de Justícia de la Comissió Europea ha publicat recentment les convocatòries anuals del Programa de Justícia i del Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania, conegut com a programa REC per les sigles en anglès. Les convocatòries tenen com a data d’obertura del termini de presentació el 15 o el 31 de gener, amb diferents dates d’acabament del termini, totes a les 17.00 h. hora de Brussel·les.

  [Read more]

 • 14/01/19

  Estades d'investigadors/res convidats/dades - Convocatòria 2019.

  Amb la finalitat d'afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València, dins el Programa Propi d'Ajudes a la Investigació i les accions de millora científica contemplades en el marc del subprograma «Atracció de Talent», fa públiques les normes de la convocatòria per a 2019 de concessió d'ajudes per a estades d’investigadors/res convidats/dades.

 • 14/01/19

  Estades de personal docent i investigador - Convocatòria 2019.

  Amb la finalitat d'afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València, dins el Programa Propi d'Ajudes a la Investigació, fa públiques les normes de la convocatòria per a 2019 de concessió d'ajudes per a estades en altres universitats i centres d'investigació.

 
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy