University of Valencia logo Logo del portal

 • Investigadora

Presentació

El finançament necessari per a dur a terme les activitats d’R+D+I pot tenir molt diversa naturalesa: subvencions públiques, contractes privats amb empreses i altres entitats, llicències de tecnologia, mecenatge i patrocini, etc. Actualment, a Espanya, les més importants per a les universitats per volum econòmic, nombre de projectes i rellevància dels seus resultats són les subvencions públiques.

En la Universitat de València, el Vicerectorat d'Investigació i Política Científica i, en dependència funcional d’aquest, el Servei d'Investigació i Innovació desenvolupa funcions de difusió, assessorament, gestió i justificació de les diferents convocatòries de finançament públic a través de la seua secció d’ R+D+I Subvencionada, en el cas de subvencions d’àmbit nacional, i a través de la secció d’R+D+I Internacional, en el cas de les subvencions d’àmbit europeu i internacional.

 • 17/04/19

  Beatriz Galindo BEAGAL18/00113 2018 Call for the recruitment of postdoc researchers.

  Decision of 17th of April 2019 of the Rectorate of the Universitat de València calling for the recruitment of postdoc distinguished researchers for the BEAGAL18/00113 profile in the field of Physics and Space Sciences. The grant is funded under the Beatriz Galindo call targeting senior researchers and is awarded to the Universitat de València by the Spanish Ministry for Science, Innovation and Universities.

 • 17/04/19

  Convocatòria 2018 d'ajudes per a contractes Beatriz Galindo BEAGAL18/00111

  Resolució de 17 d'abril de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es publica la convocatòria del concurs per a la contractació d'investigadors doctors en la modalitat d'investigador distingit per al perfil, BEAGAL18/00111 en l'àmbit de les Ciències Socials, i en el marc de les ajudes Beatriz Galindo 2018, modalitat júnior, que concedeix a la Universitat de València el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

 • 17/04/19

  Beatriz Galindo BEAGAL18/00110 2018 Call for the recruitment of postdoc researchers.

  Decision of 17th of April 2019 of the Rectorate of the Universitat de València calling for the recruitment of postdoc distinguished researchers for the BEAGAL18/00110 profile in the field of Arts and History. The grant is funded under the Beatriz Galindo call targeting junior researchers and is awarded to the Universitat de València by the Spanish Ministry for Science, Innovation and Universities.

 • 17/04/19

  Beatriz Galindo BEAGAL18/00109 2018 Call for the recruitment of postdoc researchers.

  Decision of 17th of April 2019 of the Rectorate of the Universitat de València calling for the recruitment of postdoc distinguished researchers for the BEAGAL18/00109 profile in the field of Materials Science and Technology. The grant is funded under the Beatriz Galindo call targeting senior researchers and is awarded to the Universitat de València by the Spanish Ministry for Science, Innovation and Universities.

 • 17/04/19

  Estades de personal docent i investigador - Convocatòria 2019. Relació provisional de sol·licituds admeses i pendents d'esmena, amb la baremació provisional, i excloses.

  Resolució de 17 d’abril de 2019 del Rectorat de la Universitat de València per la qual qual es publiquen les relacions provisionals de sol·licituds admeses i pendents d’esmena, amb la baremació provisional, i de les sol·licituds excloses del procediment per a la distribució pressupostària per al finançament d’estades de personal docent i investigador.

 • 17/04/19

  Estades d'investigadors/res convidats/dades - Convocatòria 2019. Relació provisional de sol·licituds admeses i pendents d'esmena.

  Resolució de 17 d’abril de 2019 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publiquen les relacions provisionals de sol·licituds admeses i pendents d’esmena del procediment per a la distribució pressupostària per al finançament d’estades d’investigadors/es convidats/dades dins del marc del subprograma «Atracció de talent» del Vicerectorat d’Investigació.

 • Convocatòria APCIN 2019

  17/04/19

  Convocatòria APCIN 2019

  S’ha publicat la convocatòria 2019 d'Accions de Programació Conjunta Internacional de l'Agència Estatal de Recerca del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. El termini acaba el 9 de maig de 2019.

  [Read more]

 • Convocatòria beques individuals Marie Sklodowska-Curie 2019

  17/04/19

  Convocatòria beques individuals Marie Sklodowska-Curie 2019

  S'ha obert el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2019 MSCA-IF de beques Marie Sklodowska-Curie de la Comissió Europea

  [Read more]

 • Convocatòria Life Programme 2019

  11/04/19

  Convocatòria Life Programme 2019

  S'ha publicat la convocatòria 2019 del programa europeu LIFE de projectes mediambientals.

  [Read more]

 • Convocatòria Europa Investigació 2019

  10/04/19

  Convocatòria Europa Investigació 2019

  Resolució de la Presidència de l’Agència Estatal de Recerca, per la que s'aprova la convocatòria de la Presidència per a l’any 2019 del procediment de concessió d’ajuts corresponents a les accions de dinamització «Europa Investigació», contemplades al Programa Estatal d’R+D+I Orientada cap als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020.

  [Read more]

 
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy