University of Valencia logo Logo del portal

 • Investigadora

Presentació

El finançament necessari per a dur a terme les activitats d’R+D+I pot tenir molt diversa naturalesa: subvencions públiques, contractes privats amb empreses i altres entitats, llicències de tecnologia, mecenatge i patrocini, etc. Actualment, a Espanya, les més importants per a les universitats per volum econòmic, nombre de projectes i rellevància dels seus resultats són les subvencions públiques.

En la Universitat de València, el Vicerectorat d'Investigació i Política Científica i, en dependència funcional d’aquest, el Servei d'Investigació i Innovació desenvolupa funcions de difusió, assessorament, gestió i justificació de les diferents convocatòries de finançament públic a través de la seua secció d’ R+D+I Subvencionada, en el cas de subvencions d’àmbit nacional, i a través de la secció d’R+D+I Internacional, en el cas de les subvencions d’àmbit europeu i internacional.

 • Jornada a València de la iniciativa PRIMA

  14/12/18

  Jornada a València de la iniciativa PRIMA

  El 20 de desembre de 2018 a la Universitat Politècnica de València (UPV) tens l'oportunitat de conèixer de manera anticipada la convocatòria de l'any 2019 de la iniciativa europea PRIMA de recerca i innovació en el camp de la gestió de recursos hídrics i agroalimentaris al Mediterrani.

  [Read more]

 • 12/12/18

  Jornada de col·laboració interdisciplinària en H2020

  Des del Vicerectorat d'Innovació i Transferència de la Universitat de València (UVEG) us convidem a participar en el taller "Col·laboració interdisciplinària en la Universitat de València: una oportunitat en H2020", que tindrà lloc el proper dijous 13 de desembre a les 9.15 h. a la Sala de Juntes del Rectorat.

  [Read more]

 • 26/11/18

  Finançament d'accions especials d'investigació. Convocatòria 2018 - Correcció d’errades de la resolució amb les relacions definitives de les sol·licituds concedides i desestimades.

  Correcció d’errades de la resolució de 22 de novembre de 2018 del Vicerectorat d’Investigació, per la qual es publiquen les relacions definitives de les sol·licituds concedides i desestimades del procediment d’assignació pressupostària per al finançament d’accions especials d’investigació de l’any 2018.

 • 22/11/18

  Finançament d'accions especials d'investigació. Convocatòria 2018 - Relació definitiva de les sol·licituds concedides i desestimades.

  Resolució de 22 de novembre de 2018 del Vicerectorat d'Investigació per la qual es publiquen les relacions definitives de les sol·licituds concedides i desestimades del procediment d’assignació pressupostària per al finançament d'accions especials d'investigació de l'any 2018.

 • 22/11/18

  Contractes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral “Atracció de Talent” - Convocatòria 2018. Baremació definitiva de sol·licituds admeses en la fase de selecció i relació d’ajudes concedides.

  Resolució de 22 de novembre de 2018 del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es publica la baremació definitiva de les sol·licituds admeses a la fase de selecció i la relació d’ajudes concedides de la convocatòria d’ajudes per a la formació de personal investigador del caràcter predoctoral dins del marc del Subprograma «Atracció de talent» del Vicerectorat d’Investigació.

 • 22/11/18

  Finançament parcial de l'organització de congressos científics i tecnològics. Convocatòria 2018 - Relació definitiva de les sol·licituds concedides i desestimades.

  Resolució de 22 de novembre de 2018 del Vicerectorat d'Investigació, per la qual es publiquen les relacions definitives de les sol·licituds concedides i desestimades del procediment d’assignació pressupostària per al finançament parcial de l’organització de congressos científics i tecnològics de l’any 2018.

 • 16/11/18

  Webinaris i convocatòries d'ICT H2020

  Webinaris sobre la Iniciativa per a una Internet oberta i Jornada de Robòtica

  [Read more]

 • 14/11/18

  Contractes de personal investigador postdoctoral 2018 - Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses.

  Resolució de 14 de novembre de 2018 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es fa pública la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria d’ajudes per a la contractació de personal investigador postdoctoral, dins del marc del subprograma «Atracció de talent».

 • Sessió informativa VLC-HEALTH Ecosystem sobre projectes pilot de l'àrea de salut

  13/11/18

  Sessió informativa VLC-HEALTH Ecosystem sobre projectes pilot de l'àrea de salut

  Lloc: Biblioteca de Les Naus. Carrer Juan Verdeguer, 16. València. Data: 22 de novembre de 2018.

  [Read more]

 • 30/10/18

  V Edició del concurs “5U CV STARTUP” (2018) - Relació de candidatures premiades.

  Resolució de 30 d’octubre de 2018 del Rectorat de la Universitat de València, per la qual s’ordena la publicació de la relació de candidatures premiades en la V edició del concurs «5U CV STARTUP».

  [Read more]

 
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy