University of Valencia logo Logo del portal

  • Investigadora

Presentació

La Universitat de València participa activament en multitud d'iniciatives internacionals de caràcter científic i tecnològic. En aquest àmbit, destaca especialment el Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea ─Horitzó 2020─, sent una prioritat estratègica per a la Universitat de València l'increment substancial de la participació en aquests programes.

Amb aquest objectiu, el Vicerectorat d'Investigació i Política Científica i, depenent funcionalment d'aquest, el Servei d'Investigació i Innovació, desenvolupa funcions de difusió, assessorament, gestió i justificació de les diferents convocatòries de finançament públic de caràcter internacional, a través de la seua secció d’R+D+I Internacional.

La secció d’R+D+I Internacional és el punt de contacte i suport dels investigadors i de les estructures de recerca interessats a participar en un projecte de recerca finançat per la Comissió Europea.

 
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy