University of Valencia logo Logo del portal

  • Investigadora

La Comissió d’Investigació és una de les comissions de caràcter permanent que, d’acord amb els Estatuts de la Universitat de València, ha de constituir-se al si de la Universitat amb la finalitat d’assessorar el Consell de Govern en matèria de recerca.

En aplicació de l’article 113 dels Estatuts, l’objecte del present reglament és, doncs, la regulació del règim d’elecció, convocatòria, funcionament i presa d’acords d’aquest òrgan.

Reglament de règim intern de la comissió d'investigació

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy