University of Valencia logo Logo del portal

  • Investigadora
President de la Comissió d'Investigació
 
Càrrec Nom Correu Electrònic
Vicerector d'Investigació Carlos Hermegildo Caudevilla vicerec.investigacio@uv.es

 

Representants dels departaments
 
Area Acadèmica Departament Nom Correu Electrònic
Matemàtiques, Física i Tecnologies d'Informació i Comunicació Informàtica Jaume Segura García Jaume.Segura@uv.es
Matemàtiques Mª Dolores Pérez Ramos Dolores.Perez@uv.es
Òptica i Optometria i CC. de la Visió German José de Valcárcel Gonzalvo German.Valcarcel@uv.es
Química i Enginyeria Química Química Inorgànica Sacramento Ferrer Llusar Sacramento.Ferrer@uv.es
Ciències Biomèdiques Fisiologia Julian Carretero Asunción Julian.Carretero@uv.es
Farmacologia Mª Carmen Montesinos Mezquita M.Carmen.Montesinos@uv.es
Biologia, Geologia i Ciències de la Natura Genètica Salvador Herrero Sendra Salvador.Herrero@uv.es
Ciències Socials Sociologia i Antropologia Social Joaquim Rius Ulldemolins Joaquim.Rius@uv.es

Ciències del Comportament i de l'Educació
Psicologia Bàsica Paula Samper García Paula.Samper@uv.es
Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal Carme Peiró-Velert Carme.Peiro@uv.es
Ciències Econòmiques i Empresarials Comercialització i Investigació de Mercats Alejandro Molla Descals Alejandro.Molla@uv.es
Estructura Econòmica Francisco Requena Silvente Francisco.Requena@uv.es
Dret i Jurisprudència Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat Yolanda Carmen García Ruiz Yolanda.Garcia-Ruiz@uv.es
Geografia, Història i Art Història Contemporània Ivana Frasquet Miguel Ivana.Frasquet@uv.es
Filosofia, Filologia i Lingüística Filosofia, Metafísica i T. del Coneixement, Lògica i F. de la Ciència i Filosofia Moral Juan de Dios Bares Partal Juan.D.Bares@uv.es

 

Representants dels Instituts d’Investigació
 
Institut Nom Correu Electrònic
Institut de Física Corpuscular Oscar Manuel Vives García Oscar.Vives@uv.es
Institut de Biologia Integrativa de Sistemes Rosario Gil Garcia Rosario.Gil@uv.es
Institut de Economia Social i Cooperativa Rafael Chaves Avila Rafael.Chaves@uv.es
Institut d'Investigació en Psicologia dels Recursos Humans, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral Alicia Salvador Fernández-Montejo Alicia.Salvador@uv.es

 

Representant del Personal Investigador en Formació
 
Departament Nom Correu Electrònic
Dret del Treball i de la Seguretat Social Eduardo Enrique Talens Visconti Eduardo.Talens@uv.es

 

Representant dels Estudiants de Doctorat
 
Departament Nom Correu Electrònic
Doctorat de Dret Mª Desamparados Bohigues Esparza M.Desamparados.Bohigues@uv.es

 

Representant del Personal d'Administració i Serveis
 
Departament Nom Correu Electrònic
Facultat de Dret - Decanat Laura Vicent Casañ Laura.Vicent@uv.es

 

Secretari de la Comissió d'Investigació
 
Càrrec Nom Correu Electrònic
Cap del Servei d'Investigació i Innovació Fernando Sánchez Carmen Fernando.Sanchez@uv.es

 

Darrera actualització: 23 d'octubre de 2019.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy