University of Valencia logo Logo del portal

  • Investigadora

D'acord amb el marc normatiu descrit, a la UV es consideren estructures executores d'R+D els investigadors no agrupats que es troben adscrits a departaments universitaris, els grups de recerca registrats, les estructures de recerca interdisciplinàries o ERI, els instituts universitaris de recerca i els instituts adscrits.

També realitzen activitats d'R+D, especialment en col·laboració amb altres grups de recerca de la UV, els centres singulars: el Jardí Botànic i l’Observatori Astronòmic.

Finalment, per desenvolupar millor la seua funció investigadora, i generalment fruit dels incentius que ofereixen diverses convocatòries públiques de finançament per a l'agregació de massa crítica en recerca, han sorgit noves estructures que són compatibles amb les anteriors i en les quals participa la UV. En destaquen les següents:

  • Finançat per Pla Nacional: Grups Consolider, Centres de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER) i l'Institut de Recerca Sanitària INCLIVA.
  • Finançat per Pla Regional de la Comunitat Valenciana: Grups Prometeu d'Excel·lència i Instituts Superiors d’Investigació Cooperativa (ISIC).
  • Finançat per la UV (VLC/Campus): Microclústers de recerca.
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy