University of Valencia logo Logo Department of Roman Law and State Canon Law Logo del portal

Convoc.exàmens D.Eclesiàstic segon semestre, anuals i segones

  • May 2nd, 2022
Image de la noticia

Es publiquen les dates, hores i aules del exàmens d'assignatures de segon semestre, assignatures anuals i segones convocatòries.

Convocatòries d'exàmens d'assignatures de segon semestre, anuals i segones convocatòries.

http://www.uv.es/peroeclefil/RomEcle/examjunio22.pdf