University of Valencia logo Logo Department of Roman Law and State Canon Law Logo del portal

CONVOCATÒRIA EXÀMENS JUNY/JULIOL, DRET ROMÀ

  • May 5th, 2022
Image de la noticia

Es publiquen les dates, hores i aules dels exàmens del segon semestre, assignatures anuals i segones convocatòries.

Dates, horaris i aules dels exàmens.

http://www.uv.es/peroeclefil/RomEcle/aulasgradoJunio22.pdf