University of Valencia logo Logo Scientific Culture and Innovation Unit - Chair for Scientific Dissemination Logo del portal

The conference aims to explain the concept of Biotechnology and its vast historical journey until its current state, commenting the scientific knowledge basis which have allowed the biotechnological improvements in high-profile social areas, such as environment, nutrition and health, without ignoring important ethic and social aspects to the appropriate assessment of the immense potential of the biotechnological approaches in every human interest field.

 

Emilia Matallana

CONFERENCIA UNO

Biotecnología: en tu vida, a diario

En els últims 60 anys s'ha produït un espectacular avanç del coneixement científic sobre el material genètic de tots els éssers vius, coneixement que està fent possibles grans aportacions a la qualitat de vida de la nostra societat i obrint molts camps en els quals la biotecnologia proporciona estratègies basades en l'ús d'éssers vius per a la millora de diferents activitats humanes. La conferència té com a objectiu explicar el concepte de Biotecnologia i el seu amplíssim recorregut històric fins al seu estat actual, comentant les bases de coneixement científic que han permés el desenvolupament d'avanços biotecnològics en àrees de gran repercussió social, com ara el medi ambient, l'alimentació i la salut, sense deixar de costat aspectes ètics i socials de màxima importància per a l'adequada valoració de l'enorme potencial de les aproximacions biotecnològiques en tots aqueixos camps de gran interés humà.

- La Universitat Respon. Són saludables els Transgènics?  https://www.youtube.com/watch?v=jCJ7nzcIhoo

 

CONFERENCIA DOS
Tradició i ciència en l'art del vi

Per als amants del vi no hi ha dubte que produir-lo és un art. En tota obra d'art, les matèries primeres per a la seua creació són fonamentals però la mà de l'artista és la clau del resultat. És indiscutible que la qualitat del raïm i del most són importants per a obtindre un vi de qualitat però el llevat és l'artista metabòlica del vi, el responsable de la seua producció i d'una part important de les seues propietats organolèptiques i sensorials. En la conferència es fa un repàs de les contribucions del llevat en enologia i del coneixement sobre d’aquests microroganismes que aporta ciència a la tradició de fer vi.

- Mucho más que etanol (E Matallana & A Aranda, 2013)

http://www.acenologia.com/cienciaytecnologia/mas_que_alcohol_cienc1213.htm

- Vintner’s Dream: Oil Additive Could Aid in Wine Production (Scientific American 2018)

https://www.scientificamerican.com/article/vintner-rsquo-s-dream-oil-additive-could-aid-in-wine-production/

Estimulant les vocacions científiques és un projecte de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València, que compta amb el finançament de la Fundació Española de Ciencia y Tecnologia  i el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Inicio​  Ministerio de Industría, Economía y Competitividad

Sol·licitut de conferència al centre

Solicite per al meu centre aquesta conferència

Conferència de preferència:    

Nom del centre:

Persona de contacte:

Telèfon de contacte:

Periode preferent d'impartició de la conferència;

Correu electrònic: 

Autoritze a rebre informació de la Unitat de Cultura Cientifica i de la innovació de la Universitat de València

    NO


                


Dret a la informació en la recollida de les dades

Les dades personals subministrades s'incorporaran al Fitxer de la Càtedra de Divulgació de la Ciència sota la responsabilitat de la Secretaria General de la Universitat de València. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament podran exercir-se davant la Càtedra de Divulgació de la Ciència (C/ Serpis, nº 29. 46022 València). La informació obtinguda serà processada per a la difusió de les activitats que realitza la Càtedra, la divulgació social de la investigació de la Universitat de València i dels avanços de la ciència i la tecnologia i del pensament científic (art. 5 L.O. 15/1999).