University of Valencia logo Logo Scientific Culture and Innovation Unit - Chair for Scientific Dissemination Logo del portal

Projectes FECYT en execució FCT201552

L'objectiu general d'aquest projecte és continuar amb el desenvolupament del Pla Anual d'Activitats de la Unitat de Cultura Científica de la Universitat de València que va dirigit a la promoció de la cultura i la comunicació científica per al període 2021-2022, En aquest oroyecto, en el qual al costat de projectes més recurrents, però d'èxit demostrat, s'inclouen noves propostes en diferents formats i dirigits a públics diferents.,

La UCC+i disposa d'un calendari estable d'activitats i treballa en accions que s'enquadren en els seus quatre eixos fonamentals: la comunicació dels resultats de la investigació, l'assessorament i la formació en comunicació, la divulgació científica i la realització d'estudis de cultura científica. Les accions amb les quals treballarà aquesta UCC+i, estructura central de divulgació i comunicació de la ciència de la UV, són les següents: