BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

La Biblioteca de Ciències Socials imparteix formació en Competències Informacionals (CI) en tots els graus que d'aquest campus en quatre nivells:

  • Nivell bàsic, per a estudiants de primer de grau
  • Nivell mitjà, per a estudiants de segon de grau
  • Nivell avançat, per a estudiants de tercer de grau i orientat a l'elaboració del Treball de Fi de Grau
  • Nivell avançat especialitzat per a estudis de postgrau

Què són les Competències Informacionals?

Les competències informacionals són el conjunt de coneixements, habilitats, actituds i conductes que capaciten als individus per a reconéixer quan necessiten informació, on localitzar-la, com avaluar la seua idoneitat i donar-li l'ús  adequat d'acord amb el problema que se'ls planteja.

Es pot definir la competència informacional com l'adquisició per part de l'estudiant de les habilitats següents:

  • L'estudiant cerca la informació que necessita.
  • L'estudiant analitza i selecciona la informació de manera eficient.
  • L'estudiant organitza la informació adequadament.
  • L'estudiant utilitza i comunica la informació eficaçment de forma ètica i legal, amb la finalitat de construir coneixement.

Desplegament de les Competències Informacionals per a tots els nivells

Formació a la carta: S'imparteixen sessions formatives sobre el maneig de determinades bases de dades o sobre fonts d'informació, a petició d'un grup d'usuaris o del professorat d'una assignatura.

Més informació i instruccions per a sol·licitar una sessió a la carta.