BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  • Estudiants

Per a contactar amb nosaltres utilitza La Bibliotec@ respon.

 


 

Per trobar-nos en:

Biblioteca Telèfon
Biblioteca d'Educació 9639 83123
Biblioteca d'Humanitats 9638 64557
Biblioteca de Ciències 9635 43392
Biblioteca de Ciències de la Salut 9638 64013
Biblioteca de Ciències Socials 9638 28969
Biblioteca de Farmàcia 9635 44876
Biblioteca de Psicologia i Esports 9638 64955
Biblioteca del Jardí Botànic 9631 56807
Biblioteca Dipòsit 9638 28956
Biblioteca Dipositària de Naciones Unidas (ONUBIB) 9638 28742
Biblioteca Històrica 9638 64118
Biblioteca Historicomèdica 9639 26320
Biblioteca Ontinyent 9629 17531
Cartoteca 9638 64924
Arxiu Històric 9638 64515
Arxiu Intermedi 9638 28955
Seccions Centrals  
Direcció i administració 9639 83140
Tecnologia, normalització i sistemes 963983122
Gestió de recursos d'informació 96 38 64701
Comunicació i formació 96 3864127
Préstec Interbibliotecari i Recurs Digitals Propis  96 398 3016