BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  • Estudiants

Les sol·licituds de sexennis podran presentar-se del 17 de gener al 7 de febrer

  • 20 de desembre de 2021
Sexennis d'investigació
Sexennis d'investigació

Des de la web de ANECA informen que les sol·licituds de sexennis podran presentar-se del 17 de gener al 7 de febrer. Els criteris, sense cap modificació substancial, seran els mateixos que els de la convocatòria anterior.

Si eres investigador a la Universitat de València, és convenient que prepares els documents requerits en la sol·licitud. Revisa els següents punts per a tindre-ho tot preparat:

• Indicis de qualitat i cites rebudes de cadascuna de les teues publicacions. Des de l'1 d'octubre al 10 de desembre, la Biblioteca ha enviat més de 300 informes amb indicis i cites de les publicacions.

• Revisió de criteris. En els primers dies de termini de presentació de sol·licituds, ANECA programarà sessions en línia a través del seu espai #ConversacionesconANECA. Es realitzaran quatre edicions per a explicar barems i detalls del procediment.

• Perfils d'investigador creats i revisats.

• Curriculum vitae normalitzat.

• Identificació amb Cl@ve i signatura en la seu electrònica.

Si necessites més informació, consulta el portal de suport a la investigació.