Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental Logo del portal

Què fem?

La nostra secció posa a l'abast dels usuaris, per l'anàlisi de les seues mostres, tècniques com microscòpia electrònica d’escombrat i transmissió d'alta resolució, microscòpia electrònica d’escombrat ambiental, microanàlisi de RX i microscòpia confocal. Sempre amb el recolzament de personal tècnic qualificat per tal d'obtindre el màxim rendiment d'aquestes tècniques. A més a més, disposem d'un departament de preparació de mostres amb una amplia experiència en la preparació de seccions semifines y ultrafines de tot tipus de mostres i materials.

Sol·licitud de servei

Per a sol·licitar el servei de preparació de mostres has de fer la teua petició per LIMS.

Serveis oferts

Observació i anàlisi de mostres

 • Microscòpia Electrònica d’Esombrat d’alta resolució
 • Microscòpia Electrònica d’Esombrat ambiental
 • Microscòpia Electrònica de Transmissió i HRTEM
 • Microscòpia Làser Confocal
 • Espectrometria de RX d’energía dispersada

Preparació de mostres

 • Preparació de mostres biològiques per a TEM
  • Deshidratació en alcohols
  • Fixació amb tetraòxid d'osmi
  • Tinció amb acetat d'uranil
  • Inclusió en resina Epoxi
  • Talls semifins i ultrafins de mostres per ultramicrotomia 
 • Preparació de mostres biològiques a baixa temperatura
  • Criofixació
  • Criosubstitució
  • Inclusió a baixa temperatura
  • Crioultramicrotomia 
 • Preparació de semifins per a microscòpia òptica
  • Inclusió en parafina
  • Microtomia
  • Tinció (Hematoxilina/Eosina/Toluidina) 
 • Preparació de mostres de ciències de materials per a TEM
  • Preparació de mostres de materials en pols: preparació en reixeta.
  • Preparació de mostres de materials compactes.
  • Preparació de mostres de materials en capes primes i secció transversal 

El servei disposa del següent equipament per a la preparació de mostres:

 • Ultrasonic Disc Cutter Gatan (model 601)
 • Disc Grinder Gatan (model 623)
 • Talladora de fil de diamant Well 4240
 • Polit iònic, Ion milling Fishione 1010
 • Assecat en punt crític amb CO2
 • Recubriment Au-Pd per sputtering 

Com accedir als nostres serveis?

Per a accedir als nostres equips prèviament l'investigador responsable del projecte ens ha de remetre, per e-mail o telèfon, les seues dades de contacte i el CIF del centre o empresa on desenvolupa la seua activitat. Amb esta informació li donarem d'alta en la nostra base de dades d'usuaris, facilitant-li una identificació i una clau d'accés perquè puga reservar els nostres equips mitjançant la nostra pàgina web.

Adicionalment, qualsevol col·laborador del grup d'investigació que acudisca a treballar als nostres equips haurà d'haver sigut autoritzat prèviament pel responsable del projecte, bé per mitjà d'un correu electrònic o d'un document signat. Una vegada autoritzats els nous usuaris seran formats en el maneig dels equips durant tres sessions de treball, utilitzant les pròpies mostres de l'usuari. D'esta manera s'obtindrán resultats des del primer dia.

Si necessita més informació sobre el servei o desitja realitzar qualsevol tipus de consulta no dubte a posar-se en contacte amb el personal de la secció.