Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Nou crio-ultramicròtom UC7

  • 11 de febrer de 2019
Ultramicròtom UC7

S'informa als usuaris que ja s'ha completat la instal·lació del nou ultramicròtom UC7. Aquest equip gràcies a l'opció de cort crio permetrà la preparació de corts ultrafins de mostres congelades per part del nostre personal tècnic.

La secció de Microscòpia del SCSIE ha incorporat l'ultramicròtom UC7. Aquest és un instrument altament sofisticat per a preparar mostres per a corts ultrafins en el rang de nanòmetres, indispensables per a la visualització de les mostres a través del microscopi electrònic.

Les mostres es poden tallar en temperatura ambient i/o congelades pel que no necessiten preparació prèvia per al tall estalviant costos i temps per a l'observació en el microscopi electrònic, així cobrint quasi qualsevol tipus de mostra o aplicació tant biològica o de ciència de materials.

L'ultramicròtom UC6 per la seua part passa a ser un equip d'accés directe per als usuaris i es podrà reservar a través de la plataforma LIMS.