Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

La secció de proteòmica del SCSIE disposa de recursos informàtics suficients per a l’anàlisi qualitatiu i quantitatiu de les dades generades els serveis oferts.

DeCyder v6.5™: programari per a l’anàlisi d’expressió diferencial de gels DIGE, GE Healthcare.

EDA v1.0: (Extended Data Analysis) programari que es presenta com un mòdul d’anàlisi addicional al Decyder que permet realitzar un anàlisi exhaustiu de les dades, de manera que permet analitzar de manera automàtica les mostres a estudiar en quant a anàlisi de components principals, perfils d’expressió i anàlisi discriminant, GE Healthcare.

ProteinPilot v4.5: programari per a identificació, caracterització i quantificació relativa de proteïnes a partir de dades d’anàlisi per espectrometria de masses. ABSCiex.

Mascot v2.3.0.2: programari de referència per la identificació, caracterització i quantificació de proteïnes a partir de dades d’anàlisi per espectrometria de masses. MatrixScience.

Peak View: programari per a la visualització i revisió qualitativa de les dades de LC/MS i LC/MS/MS. ABSCiex.

DeNovo Explorer v4.1: programari per a dur a terme seqüenciació de novo. ABSCiex.

Tissue View v1.1: programari per a l’anàlisi de imatges moleculars de teixits. ABSCiex.

MRM Pilot v2.1: programari per al desenvolupament i optimització d’anàlisi de proteòmica quantitativa dirigida, SRM i MRM. ABSCiex.

MultiQuant v2.1.1: programari de quantificació per a processar les dades d’experiments de proteòmica quantitativa dirigida, SRM i MRM. ABSCiex.

Marker View v1.2.1: programari d’anàlisi per a estudis d’anàlisi de proteòmica diferencial com estudi de perfils de biomarcadors.