Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Universitat de València

Els serveis oferts en la secció de proteòmica del SCSIE s’engloben en els tipus de serveis que s’indiquen a continuació. Sol·licitud del servicio proteòmica, LIMS.

Preparació de la mostra

Una preparació de la mostra adient és crucial per a l’èxit final de l’anàlisi proteòmic. A la secció de proteòmica s’ofereixen com a servei metodologies bàsiques de preparació de la mostra per tal d’obtenir extractes proteics o peptídics en les condicions òptimes per a l’anàlisi proteic posterior.

Electroforesi bidimensional en gels de poliacrilamida

L’electroforesi bidimensional és una tècnica resolutiva utilitzada sovint en l’estudi del proteoma, ja que permet la separació d’un nombre elevat de proteïnes a partir d’una mostra proteica complexa. L’aïllament de proteïnes es basa en una doble separació en gel, a través de la qual les proteïnes se separen en una primera etapa en funció del punt isoelèctric (pI), i en segon terme, en funció del pes molecular (PM).

Els gels bidimensionals es tenyeixen per a la seua visualització seguint tècniques de tinció compatibles amb espectrometria de masses: Coomassie Colloïdal, plata compatible o fluorescència (SyproRuby).

Anàlisi de pes molecular

A la secció de proteòmica del SCSIE es poden dur a terme anàlisi de pes molecular de diverses biomolècules mitjançant espectrometria de masses MALDI-TOF o qTOF.

Identificació de proteïnes

L’espectrometria de masses és una tècnica analítica de utilització bàsica en el camp de la proteòmica, ja que permet determinar, amb elevada precisió i sensibilitat, espectres de masses moleculars de pèptids i proteïnes, i proporcionar informació de seqüència a través del procés de fragmentació peptídica.

A la secció de proteòmica del SCSIE es disposa de diferents tipus d’espectròmetres de masses, i és en funció de les característiques de la mostra i de la informació que es vol obtenir que es determina quina és la tècnica analítica i, per tant, l’espectròmetre de masses idoni per a cada aplicació experimental.

Seqüenciació de proteïnes

L’espectrometria de masses permet obtenir informació de seqüència mitjançant la fragmentació peptídica. D’aquesta manera es poden dur a terme anàlisi de seqüenciació de novo a partir de espectres de fragmentació, el que permet obtenir microseqüències de la proteïna d’interès.

Caracterització de proteïnes

La modificació postraduccionals de proteïnes és un procés mitjançant el qual els organismes vius regulen la funcionalitat de les proteïnes sintetitzades. Caracteritzar aquestes modificacions es un procés complexe que es pot abordar per anàlisi de seqüències mitjançant espectrometria de masses.

Proteòmica diferencial

L’anàlisi d’expressió diferencial de proteïnes permet identificar aquelles proteïnes que canvien en quantitat en la mostra en funció de canvis en l’entorn d’assaig. Conèixer aquests canvis es essencial, permetent determinar biomarcadors que caracteritzen un determinat estadi cel•lular. L’anàlisi d’expressió diferencial es pot dur a terme en la secció de proteòmica del SCSIE mitjançant la tecnologia DIGE, que fa servir separació de proteïnes mitjançant gels bidimensionals o iTRAQ, mitjançant el marcatge isobàric dels pèptids presents en la mostra i el seu anàlisi per espectrometria de masses.
A dintre d’aquest tipus de servei s’inclou també l’anàlisi de quantificació dirigida de proteïnes per MRM.

Anàlisi de dades

La secció de Proteòmica del SCSIE disposa de programari específic per a l’anàlisi de les dades generades dels serveis oferts.

Assessorament

Sovint és essencial un bon disseny experimental per tal d’obtenir el màxim rendiment del procediment experimental escollit. Donada l’ampla oferta de serveis oferts i per tal de dur a terme els anàlisi més adequats al tipus de mostra i a l’objectiu final de l’experiment, la secció de proteòmica ofereix assessorament científic i elaboració de pressupostos entre els seus serveis.

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies