Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Política de qualitat

El Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) és un servei general de la Universitat de València (UV) que proporciona serveis científics tècnics com ara la realització de diversos tipus d’anàlisis, la utilització d’instal·lacions i equipament d’avantguarda i l’assessorament tècnic, amb el suport de personal especialitzat i altament qualificat.

L’SCSIE està a la disposició de la comunitat universitària i de les empreses i instituciones públiques i privades amb la finalitat de facilitar la innovació, la generació i la transferència de coneixements per a contribuir al desenvolupament econòmic i social en distintes àrees d’investigació, la sanitat i la indústria.

Conscients del fet que la qualitat és prioritària en el desenvolupament de la nostra activitat, s'ha establit i implantat un sistema de gestió de la qualitat de conformitat amb la norma internacional UNE-EN-ISO 9001, a fi de sistematitzar els nostres processos i garantir la satisfacció dels nostres usuaris i la motivació del personal.

Amb aquesta finalitat, la direcció de l’SCSIE assumeix els compromisos següents:

  • Identificar, satisfer i complir els requisits aplicables dels nostres usuaris, com els legals, els reglamentaris i els propis de la nostra organització, que puguen afectar la prestació del nostre servei i els objectius de la qualitat que emanen d'aquesta política.
  • Mantenir, corregir i millorar contínuament l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat.
  • Establir actuacions i programes orientats a la prevenció com a mitjà per a la disminució d'errors i l'augment de la satisfacció de l'usuari.
  • Revisar l'aplicació de la política de qualitat periòdicament per adaptar-la a la naturalesa de les nostres activitats i a les estratègies de les institucions de les quals depèn.
  • Difondre la nostra política de qualitat dins de l’SCSIE i posar-la a la disposició de les parts interessades pertinents.

Els investigadors, el personal, els usuaris i altres parts interessades poden participar en la millora del sistema de qualitat implantat mitjançant l'enviament de suggeriments a la Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions de la Universitat de València.

Eladio Barrio Esparducer
Director de l'SCSIE