Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental Logo del portal

La citometria de flux és una tècnica que permet mesurar i obtindre informació sobre les característiques òptiques de cèl·lules o partícules en suspensió en ser sotmeses a una font de llum làser.

Aquesta mesura es realitza sobre cada partícula individual en base la dispersió de la llum frontal (forward scatter), relacionada amb la grandària cel·lular, la dispersió lateral 90 graus (side scatter), relacionada amb l'estructura interna i amb la complexitat citoplasmàtica, i a l'emissió de fluorescència de les partícules il·luminades per la llum làser.

La citometria de flux ens permet estudiar les característiques fenotípiques de les poblacions cel·lulars, imnunofenotipo, utilitzant anticossos monoclonals fluorescents i les característiques funcionals utilitzant per a això les diferents sondes fluorescents disponibles.

La citometria de flux és un sistema ràpid, podent analitzar milers de cèl·lules/minut, i multiparamètric, permetent l'anàlisi de diversos paràmetres cel·lulars simultàniament.