Logo de la Universitat de València Logo Servei de Contractació Administrativa Logo del portal

Projectes d'obra en licitació

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REPARACIÓ DE LES FAÇANES DELS AULARIS NORD I SUD DEL CAMPUS DE TARONGERS (VALÈNCIA).
 

1.- MEMÒRIA I ANNEXOS

2.- PLÀNOLS

3. PLEC DE CONDICIONS

4. MESURAMENTS I PRESSUPOST

5. PRESSUPOST BC3