Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Els estudiants que participen en totes les jornades podràn sol·licitat la concessió d'un crèdit ECTS.

Jornada Dia Lloc Hora Responsable
 Classificatori CAEU*   Sala d'Armes (Govern Militar)   Javier García

* donat que el reglament de CAEU no permet la participació de PAS i PDI, en aquesta competició classificatòria sols podran participar estudiants.

Preu: 6 € (inscripció única)

  • Només poden participar els membres de la comunitat universitària.
  • El preu inclou totes les jornades de competició interna.

Inscripció