Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

 

Bases  de les Competicions

Reglament de Règim Disciplinari

Inscripció de Jugadors

Normes de participació per a ADEIT, Centres adscrits a la UV, Col·legis Majors i altres centres en la competició interna d`esports d`equip.

Calendaris, resultats i classificacions (tots els campus).

Futbol-7 masculí, femení i Futbol 7 mixt

El campionat de futbol 7 de la Universitat de València es fa en dues fases. La primera fase té lloc simultàniament als campus de Burjassot, Blasco Ibáñez i Tarongers. La segona fase, denominada fase intercampus, reuneix els equips millor classificats en cada campus, que competeixen pel títol de campió de la Universitat de València. A més, a cada campus es proclamen els equips vencedor i finalista del campus.

Els equips es poden inscriure en la competició del campus que desitgen, però només en una. Un jugador només pot formar part d'un equip de futbol 7.

Termini d'inscripció d'equips:

De l'1 al 28 d'Octubre de 2019 per AUTOMATRICULA

Inici de competició:  De l'11 de Novembre de 2019 endavant.

Oferta de grups - FÚTBOL 7 MASCULI

Fase de Campus: (sistema de competició i grups, veure enllaços per campus a la capçalera)

Fase Intercampus

La integren els 16 millors equips dels tres campus, que s’hi classifiquen en un nombre proporcional a la participació en la competició de cada campus. Es fa pel sistema d'eliminatòria i l'equip vencedor és proclamat campió de la Universitat.

Trofeu de la Rectora

El Trofeu de la Rectora s'organitza mitjançant sistema mixt en dues fases, la primera de lligueta de classificació en grups i la segona mitjançant eliminatòria a partit únic.

El Trofeu de la Rectora es fa a continuació del campionat de lliga. Consta d'una fase classificatòria en què participen els equips distribuïts en grups. Es classifiquen els primers equips de cada grup, que juguen després una fase eliminatòria a partit únic.

Quotes:

  • Campionat intern (inclou la inscripció del Trofeu de la Rectora).
    • Inscripció d’equips masculins: 70 €.
    • Inscripció d'equis femenins: 70 €.
    • Inscripció d'equips mixts: 70 €.
  • Trofeu de la Rectora.
    • Inscripció d'equips de nova creació: 20 €

Crèdits ECTS

La participació en la competició interna permet obtenir un crèdit ECTS per temporada. Es requereix jugar un nombre mínim de partits. Consulteu els requisits.

Contacta amb l'organització:

Campus de Blasco Ibáñez

Tel. 96 398 3263
Secretaria:
Dilluns a divendres, 10:30 a 13:30h
Dilluns i Dimarts, 16:00 a 18:00h
competi.blascoibanez@gmail.com

Campus de Burjassot

Tel. 96 354.45.76
Secretaria:
Dilluns a divendres: 11:00 a 14:00h
competi.burjassot@gmail.com

Campus dels Tarongers

Tel.: 96 386 4298
Secretaria:
Dilluns a divendres, 10:30 a 13:30 h.
Dilluns: 16:00 a 18:00 h.
competi.tarongers@gmail.com

Inscripció de jugadors

La inscripció de jugadors es realitza per la plataforma d’automatrícula:

En l'oferta, selecciona el campus en què equip vas a jugar i estiga inscrit o vaja a inscriure's (recorda que no es permet jugar al mateix esport en diferents campus), a continuació selecciona "Competicions" i "1" i accediràs a l'oferta.

Selecciona "Borsa de jugadors..." corresponent a l'esport en què desitges participar i segueix el procés d'inscripció fins a completar-ho. La inscripció és gratuïta.

Una vegada realitzada la inscripció i a partir de les 48-72 hores, el delegat del teu equip podrà enviar-te per correu electrònic una sol·licitud perquè formes part de l'equip. Una vegada acceptes la sol·licitud estaràs automàticament inscrit en l'equip.

Recorda que l'adreça de correu electrònic en la qual rebràs la sol·licitud és la que t'assigna l'U.V.

Per a dubtes amb la inscripció dirigeix-te a la secretaria d'esports del teu campus.

Inscripció d'Equips: (Informació per als delegats/delegades)

La inscripció de l’equip la fa el delegat que deu de ser membre de la comunitat universitària de la U.V. (deu de tindre una adreça de correu electrònic vàlida de la U.V.).

Se realitza un pagament pel campionat intern i un altre pel trofeu rector. Una vegada efectuat el pagament, la plaça queda bloquejada en favor de la persona que ha realitzat la inscripció en l’horari seleccionat.

No es necessari que la targeta bancaria siga de la mateixa persona que s’inscriu.

No més se paguen les taxes d'inscripció. Queda suprimir el depòsit de la fiança.

El procés d’inscripció se detalla a continuació:

1. Comprova els horaris ofertats i escull el que més t’interesse.

2. Accedeix a la plataforma d'automatrícula d’activitats, cursos y competicions del Servei d'E.F.

3. Selecciona en la entrada a automatrícula, "usuari vinculat a la Universitat".

4. Accés a l'oferta:

4.1. Selecciona el campus on vulgues jugar (i on s’oferte el teu esport). Ten en compte que la competició correspon a tota la Universitat de València, però en els esports de major participació (futbol 7 i futbol sala masculins) es juga una fase prèvia als tres campus (Blasco Ibáñez, Burjassot i Tarongers). La resta d’esports es juga en un dels campus. En la informació de cada esport tens el lloc on es juga, és convenient que ho consultes abans d’entrar en el procés d’inscripció.

4.2. Selecciona el tipus d’activitat () i el quadrimestre en el que comença la inscripció (<1> campionat intern; <2> trofeu rector).

4.3. Una vegada desplegada l’oferta disponible (si un horari està complet, l’oferta corresponent no està visible) selecciona l’opció en la que desitje jugar el teu equip i formalitza la matrícula d’acord amb les instruccions de la pantalla. En aquest moment hauràs de fer el pagament mitjançant targeta bancària.

5. En el termini de 48-72 hores, una vegada realitzat el pagament, rebràs un correu electrònic amb instruccions d’accés a un compte d’usuari de l’entorn de gestió d’equips des d'on podràs donar d’alta i baixa jugadors durant la temporada, dins dels terminis establits. Segueix les instruccions de l’aplicació.

Incorporació de jugadors:

Els jugadors amb els que desitjes comptar, deuen estar inscrits abans, en la base de dades de jugadors (automatrícula).

Des de l’entorn de delegat envia una sol·licitud a cadascun dels jugadors amb els que comptes. El sistema informàtic enviarà una petició de conformitat al correu electrònic de cadascun dels jugadors possibles. Si la resposta és afirmativa, el jugador queda automàticament inclòs en l’equip, el que podràs comprovar en el teu entorn de delegat.

Per poder reclutar jugadors és imprescindible que la seua adreça de correu electrònic siga una adreça vàlida de la U.V., en cas contrari, es perdrà la sol·licitud d’incorporació del jugador.

La fitxa individual de jugador deurà validar-se (reclutament per part del delegat i acceptació del jugador) amb una antelació mínima de 48 hores abans del començament del campionat. Finalitzada la segona jornada, es podrà ampliar la plantilla inicial de jugadors igualment amb 48 hores abans del primer partit en que participe.