Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Inici de les activitats del segon quadrimestre: 22 de març

  • 15 de març de 2021
Image de la noticia

Pràctica d'activitats esportives d’acord amb la normativa de la Conselleria de Sanitat

 

Les activitats del segon quadrimestre s'inicien el dia 22 de març i acabaran el 23 de juliol de 2021. Les activitats es realitzaran sempre d’acord amb les mesures dictades per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública.

En aquests moments, les activitats que es poden realitzar són:

  • Aquelles que es realitzen en les modalitats individuals i dirigides per un monitor, en un o més grups de 4 persones com a màxim, en espais oberts o tancats.
  • Les persones que integren aquests grups no poden superar el 30% de l'aforament en el cas d'espais tancats.
  • S’han de fer en espais oberts totes aquelles activitats que, per les seues característiques, així ho permeten.
  • Les activitats han d’acabar, com a molt tard, a les 21.30 hores.
  • És obligatori l'ús de la màscara durant la realització de les activitats que es desenvolupen en espais tancats.
  • Es permet la utilització dels vestuaris, amb un 30% com a màxim de la seua capacitat. No són permeses les dutxes.

Formalització de la matrícula

La formalització de la matrícula s'ha de fer a través de l'aplicació d'AUTOMATRÍCULA, disponible en la pàgina web del Servei d’Esports (en www.uv.es/sef>automatricula). Subratllem que, actualment, només estan obertes les activitats que permet la normativa, segons la Resolució de 25 de febrer, de la Consellera de Sanitat.