Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Tràmits Secretaria

FORMULARI DE SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE TAXES

Podeu fer servir aquest imprès, o els impresos disponibles a les secretaries dels 3 campus, per sol·licitar la devolució de les taxes següents:

  • Matrícula en un curs o activitat del Servei d’Educació Física i Esports.

  • Targeta esportiva del Servei d’Educació Física i Esports.

Si feu servir el formulari, cal que l’empleneu, l’imprimiu, el signeu i el presenteu a la Secretaria del Servei d’Educació Física i Esports de qualsevol dels 3 campus (Blasco Ibáñez, Burjassot i Tarongers) o a qualsevol registre d’entrada de la Universitat de València.

És necessari que aporteu, si escau, documentació que justifique el motiu de la devolució.