UVCulturaExtensió UniversitàriaUniversitat de València Logo del portal

Documentació que el professorat rep del Servei d'Extensió Universitària:

  • Acta del curs
  • Certificats dels estudiants i del professorat

Documentació que el professorat ha d'entregar al Servei d'Extensió Universitària:

  • Llista d’assistència dels estudiants.
  • Acta degudament signada en tots els fulls.
  • Comprovar l’assistència dels estudiants amb el full de signatures. En el cas de no assistència, cal posar un NO en l’acta, davant de l’Apte.
  • Els certificats no repartits als estudiants. Els certificats dels estudiants que no tenen l’assistència, podeu destruir-los.
  • En el cas que algun alumne no aparega en l’acta i hagués assistit al curs, cal afegir-lo a ma al final de l’acta i indicar-li a l’estudiant que es passe pel Servei d’Extensió Universitària amb el rebut abonat del curs.

En cas de dubte, cal contactar amb el Servei d’Extensió Universitària al telèfon 96 398 38 00.

E-mail: cursosextensio@uv.es