UVCulturaExtensió UniversitàriaUniversitat de València Logo del portal

CURS D’EMPRESA FAMILIAR: ASPECTOS CLAU PER A LA SEUA COMPETITIVITAT I PERDURABILITAT. 40h.INSCRIP.TANCADA

  • 23 d’abril de 2024
CURS D’EMPRESA FAMILIAR: ASPECTOS CLAU PER A LA SEUA COMPETITIVITAT I PERDURABILITAT

DIRIGIT A: Alumnes universitaris, estudiants amb vocació emprenedora i professionals i persones en general interessades en estudiar la dinàmica de l'Empresa Familiar

Les empreses familiars (EF) representen un percentatge molt alt de l'activitat econòmica i de l'ús de les societats desenvolupades. Segons l'últim informe sobre l'Empresa Familiar, editat per l'Institut de l'Empresa Familiar (2015), les empreses familiars constitueixen el 88% de les societats espanyoles,

Així doncs, el més probable per als titulats universitaris és que el seu desenvolupament professional es produïsca en el marc d'empreses de propietat i gestió familiar, i d'ací l'interés de conéixer-les en profunditat.

Els que treballaran o treballen en EF, els que les dirigeixen o dirigiran, els que les posseeixen o posseiran, poden adquirir en aquest curs un coneixement de les fortaleses i febleses d'aquest tipus d'empreses; com controlar unes i reforçar les altres per a incrementar l'èxit i la competitivitat, i assegurar la supervivència i continuïtat de l'empresa. Les EF posseeixen unes característiques diferencials que originen en elles unes pautes de comportament diferents. Conflueixen en elles unes certes característiques pròpies i idiosincràtiques, relacionades amb el govern i la direcció d'aquestes, aspectes emocionals diferencials, problemàtiques legals específiques, i elements financers i fiscals particulars d'aquesta mena d'organitzacions, en les quals família i empresa interactuen contínuament.


Un dels trets que més les caracteritza, al costat del control de la propietat per una família, és el compromís i dedicació de la família a l'empresa fins a construir una cultura forta assentada en valors. Les EF també es distingeixen per una visió a llarg termini i una major vinculació amb l'entorn que els envolta. Aquests actius intangibles els poden conferir avantatges competitius. Però el seu perfil singular també és la causa d'alguns problemes, com són les dificultats per a conciliar i distingir família i empresa, el repte del canvi intergeneracional i la successió el risc d'una professionalització insuficient dels òrgans de govern i gestió, i les restriccions financeres quan l'empresa desitja continuar mantenint el control del capital social.


Els alumnes podran aprendre i assimilar un conjunt de conceptes sòlids i nous des dels quals entendre amb més claredat les qüestions estratègiques, organitzatives, humanes, economicofinanceres i jurídiques presents de manera ineludible en les EF. En el curs s'estudiaran, de la mà de professors i professionals especialitzats en aquesta mena de problemàtiques, i des d'una perspectiva interdisciplinària i pràctica, els grans temes de la successió, els canvis de generació, la incorporació i retribució de familiars, el paper dels professionals o la confecció d'un protocol familiar que ordene i regule totes les relacions entre la família i l'empresa.

Horari

De14 juny al 05 de juliol de 2024. De 9 a 14h (Divendres-Dilluns)

Sala Ignacio Villalonga.1p.Facultat d'Economia. Campus del Tarongers

Fitxa

Automatrícula (oberta fins al 12 de juny a les 14h)