Logo de la Universitat de València Logo Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) Logo del portal

2015-2014

FORMACIÓ CONTINUA 2015 PAS

IMPORTANT: Per fer la inscripció s'accedeix a:

  • "ALTA USUARI" si es la primera vegada que s'accedeix a la plataforma del Centre de Formació i Qualitat, o
  • "ACCÉS AMB IDENTIFICACIÓ" si ja s'està registrat en la plataforma del Centre de Formació i Qualitat.
 

ÀREA DE FORMACIÓ

TÍTOL DEL CURS

Dades i horari

Lloc de realització

Modalitat

Hores

Legislació i processos

Introducció al Sistema d'Informació Comptable de la UV (SICUV)

 

Fitxa curs 

 

 

CFQ

Curs presencial

18

Legislació i processos

Gestió econòmica i pressupostària de la UV

Fitxa curs 

CFQ

Curs presencial

16

Legislació i processos

Procediment administratiu. La Llei 30/1992 i les seues modificacions. La seua aplicación a les universitats públiques

 

 Fitxa curs

CFQ

Curs presencial

24

Legislació i processos

Situacions administratives i protecció social del personal de la Universitat de València

 

Fitxa curs 

CFQ

Curs presencial

18

Legislació i processos

Gestió per processos

 Fitxa curs

CFQ

Curs presencial

15

Aplicacions

Tramitació electrònica a la UV. ENTREU - TRAMITEM: Formació Especialitzada

Fitxa curs 

CFQ

Curs presencial

18

Habilitats Directives

Actitud i eficàcia professional. Com desenvolupar una actitud positiva en el treball

Fitxa curs 

CFQ

Curs presencial

15

Prevenció de riscs laborals i Sostenibilitat

La sostenibilitat al campus: Que hi podem fer?

Fitxa curs 

Campus Burjassot

Curs presencial

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Formació Continua 2015 PDI

 

IMPORTANT: Per fer la inscripció s'accedeix a:

  • "ALTA USUARI" si es la primera vegada que s'accedeix a la plataforma del Centre de Formació i Qualitat, o
  • "ACCÉS AMB IDENTIFICACIÓ" si ja s'està registrat en la plataforma del Centre de Formació i Qualitat.
 

ÀREA DE FORMACIÓ

TÍTOL DEL CURS

Dades i horari

Lloc de realització

Modalitat

Hores

Legislació i processos

Aspectes jurídics de la investigació

 Fitxa Curs

CFQ

Curs mixt

20

10

Legislació i processos

Procés d’acreditació i seguiment de les titulacions oficials

  Fitxa Curs

CFQ

Curs presencial

15

Aplicacions

L’Administració electrónica en relació PDI-estudiants

  Fitxa Curs

CFQ

Curs presencial

10

Habilitats Investigació

Introducció a la presentació d’articles científics en anglès

  Fitxa Curs

CFQ

Curs presencial

15

Habilitats Investigació

Elaboració del projecte docent i investigador

 Fitxa Curs 

CFQ

Curs presencial

20

Habilitats Investigació

Anàlisi de dades (I): Preparació i descripció de dades

  Fitxa Curs

CFQ

Curs presencial

16

Habilitats comunicatives

Tu marques la diferència: comunicació interpersonal eficaç

  Fitxa Curs

CFQ

Curs presencial

15

Metodologies docents

El clima de l’aula com a indicador de la qualitat docent

  Fitxa Curs

CFQ

CURS ANUL·LAT

Metodologies docents

Com transformar una classe tradicional en una classe “flipped teaching”

  Fitxa Curs

CFQ

Curs presencial

20

Metodologies docents

L’Estudi de Casos como a mètode d’aprenentatge

  Fitxa Curs

CFQ

CURS ANUL·LAT

 

  

FORMACIÓ CONTINUA 2015 PDI-PAS

 

IMPORTANT: Per fer la inscripció s'accedeix a:

  • "ALTA USUARI" si es la primera vegada que s'accedeix a la plataforma del Centre de Formació i Qualitat, o
  • "ACCÉS AMB IDENTIFICACIÓ" si ja s'està registrat en la plataforma del Centre de Formació i Qualitat.

 

 ÀREA DE FORMACIÓ

TÍTOL DEL CURS

Dades i Horari

Lloc de realització

Modalitat

Hores

Legislació i processos

Identitat digital i xarxes socials: cóm gestionar la privadesa

 Fitxa Curs

CFQ

Curs mixt

20

10

Ofimàtica bàsica i intermèdia

Tècniques i estratègies de generació, signatura i treball amb documents PDF. Utilització d’Adobe Acrobat

  Fitxa Curs

CFQ

Curs mixt

12

4

Ofimàtica bàsica i intermèdia

Utilització de Microsoft Access per a la gestió de bases de dades (Nivell bàsic)

 Fitxa Curs 

CFQ

Curs presencial

16

Ofimàtica bàsica i intermèdia

Utilització de Microsoft Access per a la gestió de bases de dades (Nivell avançat)

  Fitxa Curs

CFQ

Curs mixt

12

4

Ofimàtica bàsica i intermèdia

Microsoft Excel (Nivell bàsic)

  Fitxa Curs

CFQ

Curs presencial

16

 

Ofimàtica bàsica i intermèdia

Microsoft Excel (Nivell avançat)

  Fitxa Curs

CFQ

Curs mixt

12

4

Ofimàtica bàsica i intermèdia

 

Utilització del programa Microsoft Power Point (Nivell avançat)

  Fitxa Curs

CFQ

Curs mixt

12

4

Tecnologies educatives

Gestió i utilització de recursos multimèdia

 Fitxa Curs 

CFQ

Curs presencial

16

Tecnologies educatives

Moodle: plataforma de e-learning

  Fitxa Curs

CFQ

Curs presencial

15

Tecnologies educatives Creació de llocs web i cursos online amb eXelearning Fitxa Curs CFQ Curs mixt

12

4

Aplicacions

Fotografia i captura de la imatge digital

  Fitxa Curs

TAU

Curs presencial

15

Aplicacions

Postproducció i edició fotogràfica: el revelat digital

  Fitxa Curs

TAU

Curs presencial

15

Habilitats directives

Presa de decisions: Anàlisi del procés i estratègies per a enfrontar-ho

  Fitxa Curs

CFQ

Curs presencial

20

Habilitats investigació

Avaluació de l'activitat investigadora i publicació científica en obert

  Fitxa Curs

CFQ

Curs mixt

40

4

Habilitats investigació

 

Visibilitat de l’investigador i la seua investigació: el impacte acadèmic I social de les nostres publicacions, a on publicar i que tindre en compte a l’hora de fer-ho

  Fitxa Curs

CFQ

Curs mixt

12

4

Igualtat De la paradoxa de la desigualtat al miratge de la igualtat: La igualtat de gènere a la Universitat de València Fitxa Curs

CFQ

Curs mixt

27

3

Igualtat Prevenció de violència de gènere a la Universitat Fitxa Curs

CFQ

Curs presencial 15
Prevenció de riscs laborals i Sostenibilitat Actuació davant emergències Fitxa Curs

CFQ

Curs mixt

5

10

Prevenció de riscs laborals i Sostenibilitat Primers auxilis i  ergonomia Fitxa Curs

CFQ

Curs mixt

7

8

Prevenció de riscs laborals i Sostenibilitat Prevenció i gestió de conflictes psicosocials en la UV Fitxa Curs

CFQ

Curs mixt

4

11