Logo de la Universitat de València Logo Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) Logo del portal

Lloc

Centre Cultural La Nau.

Dimecres 23 de gener de 2013

 • 9:30-10:00 Presentació de les IV Trobades d’innovació educativa 2013 a càrrec de Antoni Ariño (Vicerector de Cultura) i Beatriz Gallardo (directora del SFPIE). Vídeo.
 • 10:00-11:30 Ponència a càrrec del professor Bartolomé Rubia Avi, de la Universidad de Valladolid. Vídeo primera part. Vídeo segona part.
 • 11:30-12:30 Café i pòsters
 • 12:30-13:00 Presentació del projecte Elaboració de materials audiovisuals lligats a les demostracions experimentals d'aula. Chantal Ferrer Roca. Vídeo.
 • 13:00-13:30 Presentació del projecte Material multimèdia interactiu per al Laboratori Virtual d'Òptica. Amparo Pons Martí. Vídeo.
 • 13:30-14:00 Presentació del projecte Aplicació de qüestionaris d'Aula Virtual en diferents assignatures. María del Carmen Martínez Tomás. Vídeo.

Dijous 24 de gener de 2013

 • 9:30-10:00 Presentació projecte Anglotic: Elaboració de materials docents i objectes d'aprenentatge de llengua i lingüística anglesa. Barry Pennock-Speck. Vídeo.
 • 10:00-10:30 Presentació projecte PIE millora docent del Màster en Economia Social. Joan Ramon Sanchis Palacio. Vídeo.
 • 10:30-11:00 Presentació projecte Desenvolupament i metodologia de l'e-evaluació per a la seua integració en Aula Virtual. Inmaculada Chiva Sanchis i Genoveva Ramos Santana. Vídeo.
 • 11:00-12:00 Café i pòsters.
 • 12:00-12:15 Presentació dels nous serveis multimèdia del SFPIE. Diego García Fabra. Vídeo.
 • 12:15-12:45 Presentació del projecte ACETICE: Aprenentatge cooperatiu i evaluació entre iguals a entorns virtuals d'Infermeria. Luisa Ruano Casado. Vídeo.
 • 12:45-13:15 Presentació del projecte Patrons de difracció d'objectes quotidians: Experiències demostratives. Amparo Pons Martí. Vídeo.
 • 13:15-13:45 Presentació del projecte Ferramentes pedagògiques per a la identificació visual de aves. María Ángeles Raduán Ripoll. Vídeo.
 • 13:45-14:00 Cloenda de les IV Trobades d’innovació educativa 2013 a càrrec d'Isabel Vázquez Navarro (Vicerectora d’Estudis i Política Lingüística) i Beatriz Gallardo (directora del SFPIE). Vídeo.