Els mUVies docents estàn concebuts per a la seua utilització com a recurs educatiu. Poden incloure la presentació gravada d'un projecte d'investigació o els seus resultats, explicació d'algun concepte del temari, resolució i exemples d'exercicis, pràctiques, presentació d'assignatures, o qualsevol contingut per al qual aquest mitjà audiovisual siga adequat. Els formats en que es poden presentar són molt variats (práctica, diapositives, tauleta, vídeo, captura i altres formats) i poden vore exemples en aquesta pàgina.

Per a la seua realització amb el concurs dels tècnics del SFPIE caldrà solicitar-ho amb una petició de serveis, i posteriorment, amb la petició aprovada,  presentar un guió amb l'antelació mínima d'una setmana. Una altra possibilitat es la realització de mUVies docents o una sèrie d'ells en el marc d'un Projecte d'innovació educativa.

Així mateix, per a l'elaboració d'aquests vídeos s'afegiran tots aquells recursos que el docent considere adequats, en una plantilla normalitzada de presentació que guiarà el vídeo.