Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Aquesta convocatòria d'ajudes per a la iniciació a la investigació té com a objectiu promoure la iniciació en tasques d’investigació de l'estudiantat de la Universitat de València que acaba els estudis de grau o que estiga cursant primer curs de màsters universitaris oficials a la Universitat. Per a això, es concedeixen beques que permeten desenvolupar tasques d’investigació vinculades amb els estudis que cursen i facilitar la seua futura orientació professional i/o investigadora.

Persones beneficiàries

Estudiantat de la Universitat de València matriculat en el curs 2019-2020 en l’últim any de grau o primer curs de màster universitari oficial.

Dotació econòmica

Cada estudiant rebrà una dotació total i única de 1.000 euros en concepte d’ajuda econòmica per a la formació. 

Termini de presentació de sol·licituds

Del 12 de juny al 10 de juliol de 2020.

Requisits

Per obtenir aquestes ajudes cal complir, entre altres, els requisits següents:

  • No estar en possessió o en disposició legal d'obtenir un títol universitari oficial. Aquesta restricció no s'aplica en la titulació cursada en 2019-2020 i per la qual es demana aquesta ajuda.
  • Estar matriculat en centres propis de la Universitat de València en el curs acadèmic 2019-2020. En el cas d’estudiants de grau, en la totalitat de les assignatures o crèdits que els falten per complir els requisits per a l’obtenció del títol; en el cas d’estudiants de màster, en la totalitat d’assignatures o crèdits de primer curs i per primera vegada.
  • Les ajudes s’han de gaudir, amb una dedicació de 225 hores, des de la data d’acceptació de l’ajuda fins als sis mesos posteriors a la publicació de la resolució de l’adjudicació. 


Fases del procediment i documentació

1.- Publicació de les bases

2.- Sol·licitud de l’ajuda

3.- Concessió de les ajudes i acceptació

IMPORTANT: Les persones beneficiàries de les ajudes han de comunicar al Sedi l’acceptació o la renúncia a l’ajuda econòmica en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió definitiva.

 

4.- Justificació i pagament de les ajudes

Termini: dins al mes següent a la data màxima per a l’acabament de la col·laboració.


Tens dubtes?

Recomanem llegir totes les bases de la resolució de la convocatòria. A més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta pots escriure’ns a sedi_ajudes@uv.es