Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

DRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES

Drets

Les persones usuàries dels serveis que presta aquesta unitat tenen els drets reconeguts en l’article 13 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i especialment els drets a:

 • Disposar d’espais, infraestructures i accés als recursos TIC de la Universitat de València, d’acord amb la normativa vigent.
 • Gaudir d’un ampli horari d’atenció.
 • Tenir a l’abast recursos TIC de qualitat, orientats en el seu ús prioritari a l’aprenentatge, la docència, la recerca i la mateixa gestió de la Universitat de València.
 • Rebre informació i assessorament sobre localització i accés als recursos TIC.
 • Rebre informació bàsica sobre utilització de serveis i aplicacions institucionals.
 • Ser atesos d’una manera correcta i professional per tot el personal del Servei d’Informàtica.
 • Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació de les sol·licituds formulades al SIUV.
 • Presentar els suggeriments, queixes i felicitacions que estimen oportunes en relació amb els serveis prestats pel SIUV, en els quals siguen part interessada.
 • Confidencialitat de les dades personals, segons la legislació vigent.
 • Qualsevol altre dret derivat de la normativa vigent.

Deures

 • Respectar i cuidar els espais, els equipaments, les instal·lacions i tots els recursos TIC proveïts per la Universitat de València, per contribuir a mantenir un entorn de treball adequat a cada moment i un ús eficient dels recursos públics.
 • Evitar comportaments que puguen interferir en l’activitat d’altres persones usuàries en els espais TIC de la Universitat de València.
 • Respectar les lleis i la normativa vigent en matèria d’administració electrònica, procediment administratiu i totes aquelles inherents a l’ús dels recursos TIC.
 • Conèixer les disposicions que regulen els serveis i aplicacions oferts pel Servei d’Informàtica, especialment les que afecten l’ús d’aules informàtiques i la utilització de recursos TIC en general.
 • Comportar-se amb correcció amb el personal del Servei d’Informàtica i seguir a cada moment les seues indicacions.
 • Qualsevol altre deure derivat de la normativa vigent.

Informació original al SAP