Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

FORMES DE PARTICIPACIÓ I COLABORACIÓ

Per tal de col·laborar en la millora de la prestació dels serveis, els usuaris i les usuàries podran:

  • Rebre atenció relacionada amb les necessitats d’informació, dubtes, qüestions, etc. que es plantegen en relació amb els serveis que presta la unitat.
  • Donar la seua opinió sobre la qualitat percebuda respecte als serveis que ofereix la unitat.
  • Formular qualsevol suggeriment que ens ajude a millorar.
  • Plantejar queixes i reclamacions si els serveis oferts no resulten satisfactoris.

Les queixes i els suggeriments rebuts a la unitat es responen en un termini màxim de 30 dies naturals.

Vies de comunicació

Atenció telefònica: 96 354 43 10
Atenció postal: Carrer Dr. Moliner, 50. Universitat de València 46100 Burjassot
Adreça electrònica: Servei.Informatica@uv.es
Atenció personal: A les dependències del SIUV en horari de 9:00 a 14:00 h de dilluns a divendres.
Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions: http://www.uv.es/bustia
Enquestes: http://www.uv.es/enquestescau

 

MESURES D’ESMENA

Les persones usuàries que consideren que la unitat incompleix els compromisos declarats en la Carta de Serveis poden formular les seues queixes mitjançant la Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions (http://www.uv.es/bustia) o el Registre General de la Universitat de València.

En cas d’incompliment, la unitat informarà a la persona usuària de les causes per les quals no s’ha complert el compromís de les mesures adoptades. L’incompliment dels compromisos continguts en aquesta carta no donarà lloc a responsabilitat patrimonial de l’administració.

Informació original al SAP