Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Per tal de col·laborar en la millora de la prestació del servei, els usuaris i les usuàries del Servei d’informàtica (SIUV) podran:

► Donar la seua opinió sobre la qualitat percebuda respecte dels serveis que ofereix

► Formular qualsevol suggeriment que ens ajude a millorar.

► Plantejar queixes i reclamacions si els serveis oferts no resulten satisfactoris.

► Rebre atenció relacionada amb les necessitats d’informació, dubtes,
qüestions, etc., que se’ls plantegen en relació amb els serveis que presta la unitat.

Les queixes i suggerències rebudes al SIUV seran contestades en un termini màxim de 30 dies naturals.

VÍES DE COMUNICACIÓ OBERTES: