Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

MISSIÓ

El Servei d'Informàtica de la Universitat de València, té com a missió dissenyar,planificar, gestionar, administrar i assegurar les infraestructures i serveis basats en Tecnologies de la Informació i Comunicacions (TIC) que es presten a la comunitat universitària en els àmbits de docència, recerca i gestió administrativa realitzant les activitats següents:

 • Desenvolupar aplicacions de gestió universitària en tots els seus àmbits.
 • Gestionar els entorns TIC per al suport a docència i recerca.
 • Garantir la seguretat de la informació de la UV, i gestionar les identitats corporatives de la comunitat universitària.
 • Administrar sistemes d'informació.
 • Proveir suport de servidors i infraestructures per a xarxes de comunicacions i emmagatzematge de dades.
 • Oferir i promoure l'ús d'eines TIC de forma integral, assegurant un servei de qualitat i suport en l'atenció a les persones usuàries.
 • Observar i atendre a la innovació tecnològica i les estratègies de transformació digital de les administracions públiques per a la seua aplicació.

VISIÓ

Aconseguir que el SIUV siga un referent com a servei de suport transversal i global a tots els vessants de la gestió universitària. Un servei innovador, dinamitzador i dinàmic, que treballa en equip, orientant i desenvolupant el seu treball a la millora contínua, donant una ampla cobertura de servei i suport, considerant prioritària la formació i motivació del seu personal.


VALORS

 • Per a dur terme el compliment de la missió del SIUV, es planteja seguir i complir amb els següents valors:
 • Orientació i atenció prioritaria a les persones usuàries del SIUV.
 • Transparència en la gestió. Imparcialitat i responsabilitat profesional
 • Eficàcia en la gestió i eficiencia en la utilització dels recursos TIC de la Universitat de València
 • Orientació permanent a la millora contínua.