Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

MISSIÓ

El Servei d’Informàtica (SIUV) de la Universitat de València té per missió dissenyar, planificar, gestionar, administrar i assegurar les infraestructures i els serveis basats en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que es presten a la comunitat universitària en els àmbits de la docència, la recerca i la gestió administrativa mitjançant les activitats següents:

  • Desenvolupar aplicacions de gestió universitària en tots els seus àmbits.
  • Gestionar els entorns TIC per al suport a la docència i la recerca.
  • Garantir la seguretat de la informació de la UV i gestionar les identitats corporatives de la comunitat universitària.
  • Administrar sistemes d’informació.
  • Facilitar suport de servidors i infraestructures per a xarxes de comunicacions i emmagatzematge de dades.
  • Oferir i promoure l’ús d’eines TIC de forma integral, assegurant un servei de qualitat i suport en l’atenció a les persones usuàries.
  • Observar i atendre la innovació tecnològica i les estratègies de transformació digital de les administracions públiques per a la seua aplicació.
  • Desenvolupar les propostes estratègiques de transformació digital de la Universitat de València.
  • Proveir dels recursos tecnològics per al desenvolupament de les competències digitals de la comunitat universitària.

 

VIGÈNCIA

Aquesta Carta de Serveis va ser aprovada per Joaquín Aldás-Manzano, Vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació, en data 21-06-2021.

La vigència de la carta serà de 4 anys a partir del dia 01-08-2021.

Informació original SAP