Logo de la Universitat de València Logo Vicerectorat d'Investigació, Vicerectorat d'Innovació i Transferència Logo del portal

DECLARACIÓ TRAMITACIÓ D'URGÈNCIA REQUALIFICACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI.

  • 27 d’octubre de 2021
DECLARACIÓ TRAMITACIÓ D'URGÈNCIA REQUALIFICACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI.

Ha sigut publicada en el Tauler Oficial de la Universitat de València la Resolució del Rectorat de la Universitat de València per la qual es declara la tramitació d´urgència de la convocatòria d’ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol.

Resolució de 2 de novembre de 2021 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es declara la tramitació d´urgència de la convocatòria d’ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol.

 

Tenint en compte el nombre de sol·licituds presentades, la quantitat de documentació a avaluar i l’imprescindible compliment del termini establert per a la publicació de la resolució de concessió, d’acord amb el dispost pel precepte assenyalat, aquest Vicerectorat, en l’exercici de les funcions i competències que té atribuïdes, atesa la resolució de 12 de gener de 2021, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV 18.01 2021), per la qual es deleguen al vicerector d’Investigació les competències atribuïdes a la rectora, entre d’altres, per la convocatòria d’ajudes en matèria d’investigació de la Universitat de València, ha resolt acordar la tramitació d’urgència del procediment relatiu a la Resolució de 2 de juliol de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol.