Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

ADEIT

La Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València (ADEIT) és una organització amb personalitat jurídica pròpia, promoguda pel Consell Social de la UV el 1989, l’objectiu de la qual és, d'una banda, que la societat aprofite les capacitats de la Universitat i, de l’altra, servir de via per transmetre a la Universitat les necessitats i les inquietuds de la societat en general i dels sectors productius en particular. Per fer-ho, ADEIT fomenta el desenvolupament d'activitats conjuntes en tots aquells camps que afavoreixen l'intercanvi de coneixements i que, com a conseqüència, impulsen el desenvolupament i el progrés econòmic. Els principals eixos d'actuació són els següents:

  • Formació, especialització i reciclatge d'universitaris i professionals.
  • Pràctiques d'estudiants universitaris en entitats i empreses de la Comunitat Valenciana i d'altres països de la Unió Europea.
  • Assessorament per a la cerca d'ocupació o la creació d'empreses.
  • Difusió de la cultura emprenedora.
  • Suport a la innovació i a la transferència de tecnologia i coneixement.
  • Gestió i participació en projectes europeus.