Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

Servei de Gestió de la Investigació

El Servei de Gestió de la Investigació de la Universitat de València (UV) és un Servei Central que actua com a estructura de suport tècnic i administratiu del Vicerectorat d’Investigació i de la Comissió d’Investigació, i que realitza les funcions d'assessorament, informació, difusió, foment, gestió, seguiment i justificació de les diferents actuacions en l'àrea de la recerca.

El Servei de Gestió de la Investigació assumeix les competències relacionades amb a la implementació de la política de recerca, com el suport i l’assessorament a la definició de normativa interna de la UV en el seu àmbit de competència, la gestió dels sistemes d'informació, l’avaluació i el seguiment de les polítiques de recerca, o la gestió del programa propi d'ajudes, entre altres.

En l'apartat “Gestió, tràmits i normativa” està disponible la documentació i els procediments del Servei de Gestió de la Investigació d'interès per al personal de la UV. Així mateix, en l'apartat “Organigrama i directori” hi ha la informació de contacte del Servei.

La Gestió de la Investigació de la UV s'organitza internament en tres seccions i la Secretaria Tècnica:

Recursos i Programes de Suport d’R+D+I, encarregada de la gestió de convocatòries de capital humà per a recerca i mobilitat de personal d’R+D+I, justificació i seguiment econòmic-administratiu de les subvencions d’R+D+I en matèria de personal i mobilitat, el disseny i gestió de convocatòries pròpies de foment de l’R+D+I i l'avaluació de l'activitat d’R+D+I.

R+D+I Subvencionada, que s'ocupa de la gestió de projectes d'investigació i activitats afins col·laboratives públic-privades, així com de la promoció de la participació en projectes i iniciatives d'investigació nacional i autonòmica i de la justificació i seguiment econòmic-administratiu de les activitats d'investigació.

Control Financer, Auditoria i Fons Estructurals d’R+D+I, dedicada al control de la gestió econòmica de les activitats d’R+D+I, la justificació d’activitats d’R+D+I contractada, la gestió d'auditories i la sol·licitud, seguiment i justificació d’ajudes d'infraestructures i fons estructurals d’R+D+I.

Secretaria Tècnica, encarregada de la gestió de la producció científica de la UV així com de la gestió de les estructures d’Investigació.