Logo de la Universitat de València Logo Vicerectorat d'Investigació, Vicerectorat d'Innovació i Transferència Logo del portal

CONVOCATÒRIA TRAMITACIÓ AJUDES RAMON Y CAJAL, JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓ I PROGR. AJUDES PTA.

  • 18 de gener de 2022
CONVOCATÒRIA TRAMITACIÓ AJUDES RAMON Y CAJAL,  JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓ I PROGR. AJUDES PTA.
CONVOCATÒRIA TRAMITACIÓ AJUDES RAMON Y CAJAL, JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓ I PROGR. AJUDES PTA.

REPUBLICAT PER MODIFICACIÓ DE DADES

Convocatòria de tramitació anticipada corresponent a l'any 2021de les ajudes Ramón y Cajal, de les ajudes Juan de la Cierva-formació i Programa Ajudes Personal Tecnic de Suport (PTA).

A CAUSA D'UN ERROR EN LES DATES DE TERMINI DE RECEPCIÓ DE SOL·LICITUDS DEL MINISTERI EN LA CONVOCATÒRIA DE PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT

S’ha REpublicat al Tauler Oficial de la UV la comunicació de 17 de gener de 2022 del Servei de Gestió de la Investigació relativa a la convocatòria de tramitació anticipada corresponent a l'any 2021 de les ajudes Ramón y Cajal, de les ajudes Juan de la Cierva-formació i del Programa de Ajudes de Personal Tecnic de Suport al següent enllaç :

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?accion=inicio&idEdictoSeleccionado=36924

 

Pròxima obertura del termini de sol·licituds:

Ajudes Ramón y Cajal: del 18 de gener de 2022 al 8 de febrer de 2022 a les 14.00 hores

Ajudes Juan de la Cierva-formació: del 20 de gener de 2022 al 10 de febrer de 2022 a les 14.00 hores.

 

Amb data 29 de desembre de 2021 s'ha publicat l’Ordre de 27 de desembre de 2021 del Ministeri de Ciència i Innovació, per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria  de tramitació anticipada 2021 de les ajudes Ramón y Cajal i de les ajudes Juan de la Cierva-formació, del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació per al període 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21781.pdf

Poden trobar el Programa d'actuació anual 2021 d'aquesta convocatòria en aquest enllaç.

En els pròxims dies rebran una comunicació del Servei de Gestió de la Investigació amb instruccions relatives a aquesta convocatòria. Per a qualsevol consulta no dubten en posar-se en contacte amb persoinv@uv.es.