Logo de la Universitat de València Logo Vicerectorat d'Investigació, Vicerectorat d'Innovació i Transferència Logo del portal

Presentació de Horitzó Europa a Espanya. Nou Programa Marc d'Investigació i Innovació de la Unió Europea per al període 2021-2027.

  • 13 de novembre de 2020
Image de la noticia

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial del Ministeri de Ciència i Innovació celebrarà un esdeveniment en línia de presentació del proper Programa Marc Europeu de Recerca i Innovació per al període 2021-2027, anomenat Horitzó Europa, els dies 2 i 3 de desembre de 2020.

Descripció:

Jornada de dos matins de presentació a Espanya del Programa Marc d'Investigació i Innovació de la Unió Europea per al període 2021-2027 "Horitzó Europa".

L'objectiu fonamental de l'esdeveniment és donar a conéixer a les entitats espanyoles els objectius, l'estructura i les prioritats del pròxim Programa Marc.

L'esdeveniment està organitzat per *CDTI i el Ministeri de Ciència i Innovació, amb la col·laboració de *FECYT i la Comissió Europea.

En una completa agenda dividida en dos matins es donaran les claus del començament d'Horitzó Europa, destacant les novetats del programa i aportant una guia per a la transició temàtica d'Horitzó 2020 a Horitzó Europa. Roman atent a la publicació de l'agenda i l'obertura del registre, del qual avisarem a través de les nostres llistes de distribució i xarxes socials.

Llista d'enllaços: