Logo de la Universitat de València Logo Vicerectorat d'Investigació, Vicerectorat d'Innovació i Transferència Logo del portal

PUBLICACIÓ RELACIONS PROVISIONALS AVALUADES REQUALIFICACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI.

  • 11 de novembre de 2021
PUBLICACIÓ RELACIONS PROVISIONALS AVALUADES REQUALIFICACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI.
PUBLICACIÓ RELACIONS PROVISIONALS AVALUADES REQUALIFICACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI.

Han sigut publicades en el Tauler Oficial de la Universitat de València les relacions provisionals de sol·licituds avaluades de les ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol

Resolució del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publiquen les relacions provisionals de sol·licituds avaluades de les ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol

Avaluades les sol·licituds d’acord amb el que preveu el punt 8.4 de la convocatòria, a proposta de la Comissió d’Investigació, aquest  Vicerectorat, en l’exercici de les funcions i competències que té atribuïdes ha resolt fer públiques les relacions provisionals de les sol·licituds avaluades.