Logo de la Universitat de València Logo Vicerectorat d'Investigació, Vicerectorat d'Innovació i Transferència Logo del portal

RELACIÓ CONCESSIÓ AJUDES PER RENÚNCIES REQUALIFICACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI.

  • 21 de desembre de 2021
RELACIÓ CONCESSIÓ AJUDES PER RENÚNCIES REQUALIFICACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI.

Ha sigut publicada en el Tauler Oficial de la Universitat de València la Resolució del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publica la relació d’ajudes concedides per renúncies de la convocatòria d’ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol.

Resolució de 21 de desembre de 2021 del Rectorat de la Universitat de València per la qual per la qual es publica la relació d’ajudes concedides per renúncies de la convocatòria d’ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol.

Les noves relacions d’ajudes concedides i de sol·licituds en reserva, així com les renúncies i desistiments rebuts es detallen en els annexos I i II respectivament.

NOTA: S'estableix un termini de 5 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, fins al 28 de desembre de 2021, per a la presentació de l'acceptació de l'ajuda, d'acord amb les instruccions que es notificaran individualment. En cas contrari, es tindrà al candidat per desistit.