Logo de la Universitat de València Logo Vicerectorat d'Investigació, Vicerectorat d'Innovació i Transferència Logo del portal

L'estructura de suport a la gestió del Vicerectorat d'Investigació i del Vicerectorat de Transferència i Innovació està constituïda per la Vicegerencia d'Investigació, Transferència i Innovació, i per el Servei de Gestió de la Investigació.

Càrrec Nom Telèfon E-mail
Vicegerenta d'Investigació, Transferència i Innovació Lucía Echevarría Gil 96 38 64039 vicegerencia.investigacio@uv.es

 

Càrrec Nom Telèfon E-mail
Cap del Servei de Gestió de la Investigació Mª José Tudela Barceló 96 38 64041 servei.investigacio@uv.es

Secció de Recursos i Programes de Suport d'R+D+I 

Correu electrònic Descripció
persoinv@uv.es - Gestió de programes d'ajudes nacionals i autonòmiques per a personal investigador predoctoral, postdoctoral i personal tècnic de suport a la investigació.
contratainves@uv.es - Gestió de les sol·licituds de contractació de personal investigador i personal tècnic de suport a la investigació amb càrrec a projectes i contractes i convenis d'R+D+I.
mobinv@uv.es - Gestió d'ajudes de mobilitat de personal investigador.
programapropi@uv.es - Gestió del Programa Propi del Vicerectorat d'Investigació d'ajudes a la investigació.

Secció d'R+D+I Subvencionada

Correu electrònic Descripció
policien@uv.es - Gestió de convocatòries d'ajudes per al finançament de projectes d'investigació i altres activitats d'R+D+I nacionals i autonòmiques.
- Suport al personal investigador per a la participació en projectes i iniciatives d'R+D+I nacionals i autonòmiques.
sijuseg@uv.es - Seguiment econòmic administratiu i justificació de les subvencions d'R+D+I nacionals i autonòmiques.

Secció de Control Financer, Auditoria i Fons Estructurals d'R+D+I

Correu electrònic Descripció
sijuseg@uv.es - Gestió i atenció a auditories i controls econòmics d'activitats d'R+D+I.
- Anàlisi, gestió i esmena de reintegraments d'activitats d'R+D+I.
- Justificació econòmica de les activitats d'R+D+I vinculades a convenis, càtedres i línia nominatives de les AAPP.
- Sol·licitud, seguiment i justificació d'infraestructures i fons estructurals d'R+D+I.
gesteco@uv.es - Gestió complements retributius amb càrrec a activitats d'R+D+I.
idicolaborativa@uv.es - Gestió de convocatòries d'ajudes per al finançament de projectes d'investigació de caràcter col·laboratiu i convocatòries de fundacions privades.

Secretaria Tècnica

Correu electrònic Descripció
grec@uv.es - Gestió de la producció científica de la UV – Memòria d'Investigació.
giuv@uv.es - Gestió de les estructures d'investigació – Grups d'Investigació.