Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

D'acord amb el marc normatiu descrit, a la UV es consideren estructures executores d'R+D els investigadors no agrupats que es troben adscrits a departaments universitaris, els grups de recerca registrats, les estructures de recerca interdisciplinàries o ERI, els instituts universitaris de recerca i els instituts adscrits.

També realitzen activitats d'R+D, especialment en col·laboració amb altres grups de recerca de la UV, els centres singulars: el Jardí Botànic i l’Observatori Astronòmic.

Finalment, per desenvolupar millor la seua funció investigadora, i generalment fruit dels incentius que ofereixen diverses convocatòries públiques de finançament per a l'agregació de massa crítica en recerca, han sorgit noves estructures que són compatibles amb les anteriors i en les quals participa la UV. En destaquen les següents:

  • Finançat per Pla Nacional: Grups Consolider, Centres de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER) i l'Institut de Recerca Sanitària INCLIVA.
  • Finançat per Pla Regional de la Comunitat Valenciana: Grups Prometeu d'Excel·lència i Instituts Superiors d’Investigació Cooperativa (ISIC).
  • Finançat per la UV (VLC/Campus): Microclústers de recerca.